När statstelevisionen rapporterar om förtroendet för de olika ministrarna, manipulerar de skalan så att det framstår som om ministrarna har ett långt starkare stöd hos väljarna än vad de faktiskt har.

Som Samnytt tidigare uppmärksammat är förtroendet för svenska ministrar väldigt lågt hos väljarna. Detta faktum döljs när statstelevisionen visar en graf där den maximala nivån ligger på 40 procent, istället för brukliga 100 procent.

För den ouppmärksamme ger detta intryck av att ministrarna har ett väldigt högt förtroende hos allmänheten. I själva verket har ingen minister förtroende hos en majoritet av väljarna.

Faksimil Twitter

LÄS ÄVEN: SVT anklagas för ”fake news” gällande Lena Hallengrens (S) förtroende

Lågt förtroende hos allmänheten för samtliga ministrar

En mer korrekt bild visar tydligt ministrarnas impopularitet. De två som nådde högst resultat i mätningen, statsminister Stefan Löfven (S) och finansminister Magdalena Andersson (S) har endast förtroende hos 36 procent av de tillfrågade.

Bild: Amir Sariaslan.