47-årige advokaten Björn Benschöld häktades på fredagen vid Lunds tingsrätt misstänkt för stämpling till mord. Benschöld har tidigare gjort sig känd som SVT:s advokat när profilerade utrikeskorrespondenten Fredrik Önnevall åtalades och dömdes för människosmuggling.

SVT Nyheter rapporterar själva om häktningen men uppger inte att det rör sig om en jurist närstående den egna redaktionen. Uppgifter saknas i nuläget om vem det är som Benschöld ska ha försökt få mördat och varför. Han häktades på sannolika skäl, den högre misstankegraden.

Enligt uppgift ska den till advokaten Försvararna knutne advokaten ha försökt få samma icke namngivna person mördad vid två tillfällen – första gången någon gång mellan 2017 och 2019 och sedan ytterligare en gång mellan 2019 och 2020.

– Misstankarna handlar om två tidsperioder, bekräftar åklagaren i målet, Henrik Steen till SVT.

Privat konflikt

Steen vill inte uttala sig om motivet mer än att det handlar om någon privat konflikt som inte är relaterad till Benschölds yrke som advokat.

Benschöld förnekar brott. Det ska enligt uppgift finns ytterligare en misstänkt i utredningen som ännu inte har begärts häktad. Det framgår inte huruvida det är den person som SVT-advokaten lejt för att utföra mordet.

LÄS ÄVEN: SR-journalist dömd till 28 års fängelse – försökte mörda fransk polis för Islamiska staten

Det väckte stor uppmärksamhet och kritik när dåvarande SVT-utrikeskorrespondenten Fredrik Önnevall under en av sina reportageresor valde att illegalt smuggla in en ung migrant syrisk migrant från Grekland till Sverige. Önnevall åtalades och dömdes för brottet men fick behålla sin anställning på SVT som också betalade advokatkostnaderna.

Uppmärksammad SVT-människosmuggling

Den advokat som anlitades var Björn Benschöld som åberoppade humanitära skäl till varför Önnevall borde frikännas. Rätten ansåg dock inte att tillräckligt starka sådana hade förelegat men utdömde samtidigt en icke frihetsberövande påföljd för brottet.

Faksimil SVT

LÄS MER: SVT-medarbetare döms för människosmuggling

Det visade sig senare att den unge migranten ifråga, Maksoud ”Abed” Abdulrahman, inte integrerat sig väl i Sverige utan ägnat sig åt kriminalitet. Han dömdes för en tid sedan för brott mot knivlagen.

LÄS ÄVEN: SVT-journalisten Önnevalls insmugglade syrier ”Abed” dömd för knivbrott