För snart ett år sen trädde lagen om hemlig dataavläsning i kraft. Medan det i Sverige varit tyst om vad lagen faktiskt används till har man i Tyskland varit desto mer öppna med siffrorna.

Det är Piratpartiet som uppmärksammar årsdagen av lagens införande.

– Den nya lagen är en viktig del i regeringens arbete för att motverka den grova och organiserade brottsligheten i Sverige. Hemlig dataavläsning ger bättre och effektivare möjligheter att ta del av information som tidigare inte varit tillgänglig. Det är ett kraftfullt verktyg för att komma åt de individer och gängnätverk som tidigare har kunnat komma undan, sa inrikesminister Mikael Damberg (S) för ett år sen.

Man klargjorde då även att det nya tvångsmedlet ska kunna användas under en förundersökning, i underrättelseverksamhet och vid särskild utlänningskontroll.

Tyska siffror

I Tyskland har man publicerat siffror om hur statliga trojaner använts av polisen under 2019.

37 procent av fallen rör rån och utpressning och 34 procent rör narkotikabrott. I endast ett fall har trojaner använts för att utreda förräderi, ett annat penningtvätt och ett tredje brott mot lag om hantering av krigsvapen.

Inte i ett enda fall har man utrett mord eller barnpornografi.

Även om statstrojanerna använts för att utreda flera grova brott där användningen kan vara motiverad, verkar huvudfokus ligga på mindre grova brott, skriver Piratpartiet.

Det är oundvikligt att påminnas om hur den svenska datalagringslagen primärt användes för att sätta dit fildelare, och fortsatt utgör en hörnsten för de utpressningsbrev som skickas via Ipred.