En ”domedag” väntar de svenska hushållen. Det hävdar avgående riksbankschef Stefan Ingves i en filmad intervju med amerikanska CNBC. Den förutspås infalla när bostadspriserna rasar som en konsekvens av skenande inflation och höjda boräntor på en marknad där alltför många är överbelånade.

Ingves har fått kritik för att han använt räntevapnet för att försöka hålla inflationen i schack, trots att det är det uppdrag han och Riksbanken har och att han relativt hur inflationen stuckit iväg, höjt räntan ytterst måttligt. Ett normalt ränteläge skulle ligga åtskilliga procent högre och givet inflationstakten borde räntan vara högre än detta normalläge och inte avsevärt lägre som idag.

Riksbanken har dock på senare tid begränsats kraftigt i vilka räntehöjningar man kan göra. Detta sedan låntagarna på bostadsmarknaden anpassat sig till de extremt låga räntorna och lånat långt mer än vad de skulle klara av ekonomiskt under normala räntelägen. Miljontals hushåll skulle gå i konkurs om Riksbanken höjde styrräntan så mycket som inflationen egentligen motiverar.

Ingves har samtidigt fått omvänd kritik för att länge ha hållit styrräntan på en konstlat låg nivå, till och med noll- och minusränta, och på så vis ha stor del i skulden till bostadsmarknadens överhettning och de svenska hushållens överbelåning. I båda fallen är bedömningen att penningpolitiken havererat och att räntevapnet inte längre fungerar som reglage för inflationen och kanske måste ersättas med något annat, oklart vad.

Förutspår ras på bostadsmarknaden

Nu tror Ingves att denna hushållskrasch ändå kommer att inträffa , inte därför att man inte klarar av räntorna utan därför att bostadspriserna kommer att rasa som en följd av hushållens kraftigt försämrade ekonomi. Inflationen har ätit upp sju års löneökningar och miljontals svenskar knäar under ett ok av höga priser på el, drivmedel och mat.

Detta minskar köpkraften och därmed efterfrågan på bostadsmarknaden. Om priserna börjar falla kan panik uppstå prisraset snabbt accelerera. I motsats till USA där Ingves nu intervjuas har de svenska bankerna en avsevärt starkare ställning gentemot sina bolånekunder.

Inte bara har banken rätt att säga upp lånen om de anser att säkerheten i bostaden är för låg, oavsett man skött betalningarna eller inte. Banken har dessutom fortsatt rätt att driva in den återstående bolåneskulden utan övre ekonomisk gräns eller bortre tidsgräns.

När de så kallade sub prime-lånekunderna i USA inte klarade av att betala sina räntor och amorteringar till bostadslåneinstituten Freddie Mac och Fannie May, kunde de bara lämna nyckeln till huset och var sedan skuldfria. Den bolånekrisen utlöste 2007-2008 den värsta finanskrisen i USA sedan 1930-talets depression och spred sig också till omvärlden.

Riktar hård kritik mot politikerna

Som avgående riksbankschef tar Ingves i intervjun med CNBC nu också bladet från munnen om vad han anser om den svenska finanspolitiken. Kritiken är hård och han säger sig inte vara det minsta överraskad över vad som sker i beaktande av hur ”dysfunktionell” marknaden blivit till följd av politisk inkompetens.

Det som nu sker händer i svensk är ”nästan exakt vad man kan förvänta sig” menar Ingves..

– Jag har gång efter gång påtalat att de svenska hushållens skuldnivå är alldeles för hög och att domedagen kommer när räntorna stiger – och nu stiger räntorna. Det har inte funnits en vilja från politiskt håll att reda ut dessa frågor och det är därför vi befinner oss här.

Prisnedgången är redan i rullning. De prisökningar på 20 procent som följde på ökad efterfrågan under pandemin då många upplevde att de behövde större boyta och plats för att kunna arbeta hemifrån på distans, de är redan utraderade och raset fortsätter.

Enligt Ingves profetia är detta bara början där en fullfjädrad kris på bostadsmarknaden rusar emot de svenska hushållen som en ”domedag”.

Ger Sverigebilden ytterligare en törn

Ingves statusrapport i amerikansk media om finanspolitiskt vanstyre och en bostadsmarknad i upplösningstillstånd adderar nu ytterligare till den kraftigt försämrade Sverigebilden i omvärlden där vårt land numera tjänar som avskräckande såväl invandrings- som genuspolitiskt exempel.

Stefan Ingves ledde Riksbanken som chef i 17 år tills han inför årsskiftet nyligen aviserade sin avgång.

Se ett avsnitt ur intervju nedan: