➤ SLUTREPLIK Palestina har inget territorium. Palestina har ingen demokratiskt vald regering. Allmänna val är inställda inom den palestinska administrationen. De två diktaturorganisationerna PLO och Hamas säger sig representera Palestina. De stödjer terrorism i skrift, tal och handling och deltar aktivt i att mörda människor som är judar.

Att ta avstånd från sådant borde inte vara svårt för ett demokratiskt, humanistiskt inriktat politiskt parti i Sverige.

I sin replik svarar Jeff Ahl inte på mina frågor, men svarar ändå med en viss tydlighet som med en välvillig tolkning är tillfyllest. Så här skriver Jeff Ahl:

”Vad palestinier och israeler har för otalt med varandra är fullkomligt oviktigt och kommer aldrig vara en fråga som Alternativ för Sverige tar ställning i.”

Det är ännu mer klargörande än vad jag hade vågat hoppas på. AfS kommer aldrig att ta ställning. Frågan är därmed avgjord.

Bra, basta, à la bonheur, jag kan vara nöjd. Det här är en israelisk/palestinsk fråga där AfS inte lägger sig i. Under de närmaste 20 åren kan AfS driva sin nationella, svenska politik med gillande från mig.

Eller?

Den 8 mars i år skrev Alternativ för Sverige så här till bloggerskan Ann-Britt Axelsdotter:

”Rörande Israel/Palestina-konflikten förordar vi en tvåstatslösning. Vänligen, Alternativ för Sverige (AfS)”

Att till antiisraeliska bloggerskor skriva att man förordar en sorts politik och på Samhällsnytt skriva att det är en fråga som Alternativ för Sverige aldrig tar ställning i, är att tala med två tungor.

Ordet ”aldrig” tycks för AfS betyda tre och en halv månad mellan två oförenliga ställningstaganden.

Nu ber jag AfS att inte kludda till det ännu mer utan göra ett tydligt ställningstagande. Den palestinska terrorismen har i sitt program att mörda människor därför att de tillhör en viss etnicitet. AfS måste klargöra. Allmänheten har rätt att få veta.

Det var Gustav Kasselstrand som en gång tog strid i denna fråga som tillsammans med en del andra frågor förde fram till en partisplittring. Att nu le lite snett och försöka säga att frågan är oviktig, när den tidigare verkade vara viktigast av allt, och dessutom tala med dubbla tungor, duger inte.

Stefan Torssell