En läkare verksam på ett av Stockholms större sjukhus varnar nu för att sjukhusen är illa förberedda för att hantera corona-virusets framfart. Bland annat saknas rutiner för att upptäcka virussmitta på avdelningarna och förhindra att sjukdomen sprids internt på sjukhusen.

Läkaren, som vill vara anonym, säger att han ”är orolig och bekymrad”. Han är kritisk till att man i huvudsak lägger ansvaret på den enskilde medborgaren att vidta åtgärder om man misstänker att man smittats samtidigt som personalen på sjukhusen inte har fått någon övning eller beredskap för hur man ska agera om man upptäcker corona-fall inne på sjukhusen.

Läkaren hänvisar till att smittspridning på sjukhus är en realitet i bland annat Italien och Sydkorea och menar att man i Sverige bör utforma corona-beredskapen utifrån den vetskapen, något som han menar inte sker idag.

– Jag tycker att man redan nu borde börja planera för att de här patienterna kan dyka upp var som helst, på närakuter, vårdcentraler eller andra avdelningar på sjukhusen. Vi behöver minimera risken för spridning inom sjukhusen. Jag är orolig för att det här kan bli ett allvarligt tillstånd som vi borde ta höjd för redan nu.

Får stöd från chef på Socialstyrelsen

Läkaren får stöd för sin kritik och oro av Johanna Sandwall, krisberedskapschef på Socialstyrelsen och ansvarig för att samordna hälso- och sjukvårdens beredskap på nationell nivå. Hon vidgår att den lägesrapport man tagit fram inte innefattar någon bedömning av sjukvårdens corona-beredskap.

– Vi har ingen heltäckande bild, erkänner hon i en kommentar till Expressen.

Sandwall hoppas och tror att i varje fall några sjukhus ska ha en god beredskap och genomfört övningar i att ta hand om corona-fall, men hon vet inte. Hon befarar samtidigt att beredskapen på många sjukhus kan vara obefintlig.

Socialstyrelsen ska nu enligt Sandwall inhämta information från landets sjukhus för att få en bättre lägesbild över corona-beredskapen. Samtidigt skjuter hon över huvudansvaret för att ta fram rutiner och öva på regionerna och de enskilda vårdaktörerna och menar att det informations material som Folkhälsomyndigheten tagit fram i sina nationella rekommendationer bör vara tillräckligt.

Trots Sandwalls erkännande om bristfällig överblick hävdade Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten i sin senaste nationella lägesrapport, som offentliggjordes för en dryg vecka sedan, att sjukhusen har en god kapacitet beträffande inneliggande vårdplatser och för att hantera patienter som misstänks eller konstaterats vara smittade av corona-viruset. Även personaltillgången beskrivs i rapporten – i kontrast till larmrapporterna från vårdpersonalen själva – som god på sjukhusen.

Professor och överläkare instämmer i oron

Den anonyme läkaren får medhåll i sin oro av professorn och överläkaren Björn Olsen som anser att läkarens bedömning av läget är riktig. Han tror att beredskapen kan vara bättre på de särskilda infektionsklinikerna men betydligt sämre på andra avdelningar och akutmottagningar.

Professorn säger i en kommentar till Dagens Nyheter att i synnerhet akutmottagningarna behöver öva och även förstärka personaltätheten inför scenariot att många corona-drabbade kommer att söka sig dit.

– Egentligen så ska man inte komma till akuten men det kommer säkert att ske för att ingen förstår att det är corona.

Risken för överföring av smitta internt på sjukhusen är enligt Olsen stor vid ett mer omfattande corona-utbrott. Detta på grund av att avdelningarna är överfulla och många patienter är äldre och sjuka och därmed löper större risk att ådra sig corona-smitta och drabbas hårdare av viruset än andra.

Olsen uttrycker vidare förvåning över beskedet från Socialstyrelsens chef om att det saknas beredskap i vården och att myndigheten inte heller har ansett det angeläget att informera sig om läget utan ägnar sig åt gissningar.

Professorn är även kritisk till hur Folkhälsomyndigheten till allmänheten basunerat ut att risken för ett corona-utbrott i Sverige är låg och via medier framställt de försiktighetsåtgärder som medborgare vidtagit som obefogade.

– Jag skulle önska att de var lite snabbare med att säga: ”vi kommer att få en situation som är väldigt allvarlig och det är lika bra att ta höjd för det”.

Vidare säger han till tidningen att varje region borde ha en förhöjd bevakning, och att personer som söker vård för en luftvägsinfektion borde göra ett coronatest.

Chef på Folkhälsomyndigheten avfärdar uppgifterna

Anders Tegnell, chefsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten, har tidigare fått kritik för att vilseleda och föra allmänheten bakom ljuset vad gäller riskerna med corona i Sverige. Han hävdar i en kommentar till de nya larmen om bristfällig beredskap i vårdapparaten att uppgifterna inte stämmer.

Enligt Tegnell är sjukhusen tvärtom väl förberedda. Han gör samtidigt bedömningen att de som eventuellt saknar beredskap idag har god tid på sig att ställa om för en ”framtida situation”.

Barn till befarat smittade uppmanas gå till skolan

Folkhälsomyndigheten uppmärksammas nu också kritiskt för sina rekommendationer att skicka barn till befarat corona-smittade föräldrar till skolan. Myndigheten råder tillsammans med Skolverket föräldrar som uppmanats till karantän att inte hålla barnen hemma.

Det finns enligt Folkhälsomyndigheten och Skolverket ingen anledning ur smittskyddsperspektiv att låta barnen stanna hemma från skolan. Man uppmanar även lärare och annan skolpersonal att gå till jobbet, även om man befarar att man kommit i kontakt med corona.

Så länge man känner sig frisk är det ingen fara, bedyrar de båda myndigheterna.