I den senaste mätningen som bransch- och arbetsgivarorganisationen Svensk Handel gjort bland sina medlemmar om hur man ser på tryggheten framgår att den redan negativa situationen eskalerar ytterligare med stölder och hot.

Den negativa utvecklingen gäller enligt Svensk Handels säkerhetschef Per Geijer inte bara de så kallade utsatta områdena. Dock flyr många handlare vissa specifika områden och man undviken att etablera sig där det är otryggt med kriminella gäng som breder ut sig.

– Det här är väldigt allvarligt. Det smyger sig på, det nöter ner anställda och företagare, säger Geijer till TT.

LÄS ÄVEN: Varannan handlare utsatt för brott under pandemin: ”Uppskruvat tonläge”

Vidare berättar han att det finns en känsla av att staten inte mäktar med och att politikerna, oavsett regering, inte tagit problemet på allvar. Man efterlyser att vardagsbrott som snatteri tar på större allvar med snabbare påföljder samt fler synliga poliser på gator och torg. Ytterligare en åtgärd man vill se är tillträdesförbud.

Mer än varannan drabbad

Enligt Svensk Handels trygghetsbarometer har lite mer än varannan handlare utsatts för brott den senaste tiden och 17 procent uppger att de blivit utsatta för hot eller våld i samband med stölder. Under föregående kvartal var motsvarande andel åtta procent.

LÄS ÄVEN: Hot och stölder kostar svensk handel lika mycket som polisbudgeten

Handlarna gör vad de kan i sina butiker för att minska riskerna för stöld. Man satsar också mer på säkerhetsutrustning som övervakning och väktare.