För knappt två veckor sedan beslöt den österrikiska regeringen att stänga ned en handfull moskéer i landet och utvisa ett 60-tal utländska imamer. Detta som ett led i att få bukt med problemet med politisk islam som man menar utgör grogrund för radikalisering, terrorism, våldsam jihad och separatistiska parallellsamhällen. En undersökning visar nu att regeringen har folket med sig i sitt beslut.

Åtgärderna har mött en del kritik från vänsterliberalt och muslimskt håll men i de breda folklagren har de ett starkt stöd. I en opinionsundersökning häromdagen svarade 66 procent att man stödjer beslutet. 14 procent vill dessutom att regeringen ska gå ännu längre. Endast 10 procent menar att åtgärderna är för hårda. Återstående 10 procent är osäkra eller vill av andra skäl inte svara.

LÄS MER: Österrike: Imamer utvisas och moskéer stängs

Flertalet utvisade imamer kommer från Turkiet. Den österrikiska regeringen har dessutom sagt nej till det islamistiska turkiska regeringspartiet att valkampanja i landets turkiska diaspora. Detta har upprört president Erdogan som nyligen uttalade förtäckta hotelser om ”heligt krig mellan halvmånen och korset” med anspelningar på medeltidens slag mellan kristna korsfarare och muslimska erövrare.

LÄS ÄVEN: Erdogan varnar Österrike för heligt krig