Enligt statsradion råder ”stor oro” ute i skolorna över den utredning på initiativ från SD att se över den så kallade modersmålsundervisningen – det vill säga migranters rätt att på skattefinansierad skoltid läsa sitt gamla hemlands språk.

Indikationer finns om att den här sortens undervisning tar fokus från att lära sig svenska och därmed får negativa konsekvenser för integrationen. Det har också ifrågasatts om det bör vara svenska skattebetalares ansvar att bekosta sådan undervisning.

Ska utredas av regeringen

Inom ramen för det så kallade Tidöavtalet mellan regeringspartierna och Sverigedemokraterna ska en utredning tillsättas för att se över den här typen av undervisning. SD är det av de fyra partierba som vill gå längst och förordar att hemspråksundervisning helt fasas ut. Det här är emellertid något som möter motstånd på Public Service-mediernas samhälls- och kulturredaktioner.

Tidigare har SVT kallat in vänsterpolitiskt lutande språkvetare för att motsäga att det skulle få några negativa effekter på att lära sig svenska om migranten i stället ägnar tid åt att plugga arabiska. Man går så långt som att hävda att invandrare till och med lär sig svenska bättre och snabbare om de avsätter en del av språktimmarna till att i stället läsa exempelvis somaliska.

Nu rycker systerbolaget SR ut och hävdar att det råder ”stor oro” ute i skolorna om migranter inte som hittills får fortsätta läsa sina gamla hemländers språk i stället för att fokusera på att lära sig svenska. Den oro statsradion fångat upp är emellertid inte generell utan begränsad till de migranter och hemspråkslärare som skulle påverkas av en förändring.

Migrant har läst arabiska i sex år – vill fortsätta

SR har talat med Emaar Kiwan, bosatt i Örebro, som på de svenska skattebetalarnas bekostnad redan pluggat arabiska i sex år och utan bortre gräns vill kunna fortsätta med det precis som tidigare. Hon vill också att alla hennes syskon ska få göra detsamma.

– Ja faktiskt, för att jag har yngre syskon och jag vill också att de ska kunna utvecklas som jag har gjort. Sen fyran har jag pluggat arabiska, förklarar hon på lätt bruten svenska.

Chef på ”enhet för flerspråkighet” kritisk

Statsradion har även intervjuat chefen för enheten för flerspråkighet i Örebro kommun, Sara Tärnqvist.

– Själva syftet med modersmålsundervisningen är ju det totalt motsatta – att det ska främja både språkinlärning och integration – så det skulle förvåna mig om de [utredarna] kom fram till den slutsatsen [negativa effekter] även då all forskning pekar åt totalt motsatt håll.

Tärnqvist vill i stället att den nya regeringen i stället bör satsa ytterligare skattemiljarder på att utvidga hemspråksundervisningen. Detta i linje med den utredning som den tidigare vänsterregeringen tillsatte 2019.

Vilken forskning enhetschefen åsyftar framgår inte. Ingen röst till stöd för utredningen och den motsatta uppfattningen att hemspråksundervisning stjäl tid, energi och fokus från svenskundervisningen får heller komma till tals i ’opartiska’ SR:s reportage.

Stora brister i integrationen

Ett faktum är emellertid att integrationen av invandrare i Sverige fungerar extremt dåligt, och inte minst brister det i de svenska språkkunskaperna. Häromdagen återrapporterade Samnytt siffror som visar att så många som hälften hoppar av SFI-undervisningen.

Samnytt har även rapporterat om hur SFI-elever anser att fyra timmars studiepass i svenska är alltför betungande och att man kräver mer ledigt. En slutsats av detta är att det finns en övre gräns för hur mycket tid och energi man som invandrare orkar lägga på att läsa språk, vilket i sin tur under rådande omständigheter signalerar att den tiden och energin behöver allokeras till det svenska språket.