Just nu pågår en omfattande internationell polisinsats mot det organiserade tiggeriet som främst har sitt ursprung bland romer i Rumänien och Bulgarien. Räder har genomförts i 18 länder och i Sverige har ett flertal minderåriga flickor omhändertagits som tvingats att tigga på gatorna. Två av dessa var dessutom gravida och en skulle giftas bort.

Sverige är ett av de länder som drabbats hårdast av det hitresta tiggeriet och de problem med brottslighet och tiggarläger som följt i dess spår. Orsaken är en policy från politiker och rättsvårdande myndigheter om att endast undantagsfall upprätthålla de lagar och regler som finns eller skärpa dem där det skulle kunna göra skillnad.

Resonemanget har varit och är att ”det går inte att förbjuda fattigdom” och att tiggarligorna är att betrakta som en utsatt grupp som man inte onödigtvis ska utsätta ytterligare genom lagföring. Länge hävdades också att verksamheten inte är organiserad eller kopplad till kriminalitet.

LÄS ÄVEN: Hitresta tiggeriet allt större problem för krögare och kroggäster

Gravida minderåriga flickor tvingas tigga

Gradvis har en attitydförändring skett och nu kraftsamlar polis samordnat i en lång rad EU-länder för att komma till rätta med åtminstone den del av tiggarverksamheten som berör människohandel av minderåriga. Vid den senaste razzian i Sverige, genomförd av polisens nationella operativa avdelning Noa, omhändertogs tre minderåriga flickor, 12, 14 respektive 16 år gamla.

LÄS ÄVEN: Osanitärt tiggarläger i Lund rivs – beslutet har tagit ett halvår att fatta

Skulle giftas bort mot betalning

De tre har förts till Sverige av föräldrar, släktingar eller nätverk för att under tvång tigga på gatorna. Två av flickorna kunde konstateras vara gravida och en av dem skulle vid sidan av tiggartvånget också giftas bort mot sin vilja. Flickan hade köpts för en summa pengar av den tilltänkte makens familj.

Den 16-åriga gravida flickan var redan gift och befann sig i Sverige med sin make, även han inblandad i den organiserade tiggarverksamheten.

LÄS ÄVEN: SD fick igenom tiggeriförbud i skånsk kommun

Överlämnats till Socialtjänsten

Samtliga tre flickor har nu överlämnats till Socialtjänsten för utredning och vidare åtgärder. Med stöd i svensk lag kan föräldrarna fråntas vårdanden även när de är utländska medborgare. De kan även dömas för människohandel och andra brott för sitt utnyttjande av barnen.

LÄS ÄVEN: Järfällabor kräver folkomröstning om tiggeri – tusentals underskrifter inlämnade till kommunen

Polisen har dålig överblick

Polisen har inte kartlagt det hitresta tiggeriet sedan 2015 och säger sig ha dålig koll på det hitresta tiggeriets omfattning idag. För sex år sedan var siffran runt 4 500 hitresta tiggare.

Hur stor andel som är minderåriga under tvång vet polisen inte heller. I en kommentar till SVT spekulerar Per Englund, kriminalinspektör på Noa, i att det nog ”inte är så många men ändå hittar vi då och då en del”.

LÄS ÄVEN: Moderaterna i Stockholm lägger tiggeriförbud på hyllan

Lagarna tillämpas återhållsamt

Lagarna mot människohandel tillämpas samtidigt återhållsamt i Sverige när det gäller det hitresta tiggeriet. Bara vid enstaka tillfällen har föräldrar dömts för att ha tvingat och utnyttjat sina barn.

–Vi hade ett ärende för två år sedan med en 14-årig flicka som suttit och tiggt i flera års tid. Då dömdes föräldrarna för människohandel, berättar Per Englund för SVT.

LÄS ÄVEN: Hitresta kvinnor låtsades vara tiggare men sålde knark

Samnytt har bevakat det hitresta tiggeriet i ett stort antal artiklar. Dessa finns att läsa HÄR.