Med alltfler som arbetar hemifrån under pandemin kan många arbetsplatser se väldigt annorlunda ut när världen väl återgår till det normala igen. Det förutspår Deutsche Bank som föreslår en ny skatt på hemarbete.

Den nya ”privilegieskatten” menar man skulle kompensera för de uteblivna inkomsterna för exempelvis transport och lunch som de som arbetar hemifrån inte längre betalar.

I en rapport för banken skriver analytikern Luke Templeman att personer som arbetar hemifrån bidrar mindre till den ekonomiska infrastrukturen samtidigt som de utnyttjar dess fördelar. ”Det här är ett stort problem för ekonomin”, menar han.

Fem procent

För att lösa detta föreslår Templeman en femprocentig så kallad privilegieskatt.

Att arbeta hemifrån kommer att vara en del av det nya normala när pandemin väl är över. Det förutspår Jim Reid, chef för bankens kreditstrategi.

Enligt bankens beräkningar skulle en sådan skatt kunna finansiera inkomststöd till låginkomsttagare som inte kan arbeta hemifrån.

Är idén med en speciell skatt på hemarbete bra eller dålig?