Vid 14-tiden på torsdagen utbröt ett storbråk med ett tiotal elever inblandade på Krokslättsgymnasiet i Mölndal utanför Göteborg. En elev knivskars och fick föras till sjukhus.

Informationen kring händelsen är knapphändig. Uppgift saknas om de inblandade elevernas åldrar och härkomst och vilken bakomliggande konflikt som ledde fram till det omfattande slagsmålet. Initialt uppgav polisen att bråket hade anknytning till Migrationsverkets lokaler, en uppgift som eventuellt kan ge en fingervisning om de inblandade elevernas bakgrund och motiv.

Den elev som knivskars tillfogades skärskador i axel och lår. Den misstänkte gärningspersonen är identifierad men inte gripen, då han avvek från platsen innan polisen anlände. Han uppges inte vara elev på skolan. Delar av skolan spärrades av för teknisk brottsplatsundersökning

Merparten av storslagsmålet ska ha skett med knytnävar. Det är oklart om ytterligare någon person skadats eller om fler personer som var inblandade är misstänkta för misshandel.

Skolans ledning uppger att man vidtagit säkerhetsåtgärder och sammankallat en krishanteringsgrupp i syfte att fånga upp den oro som lärare och elever upplevt i samband med händelsen.