De nya siffrorna från Pew Research Center visar att en klar majoritet i de 27 länderna som omfattas av studien är mot dagens situation.

Generellt uppger 45 procent att färre eller inga migranter borde få flytta till deras land. 36 procent anser att dagens nivå är lagom. Bara 14 procent vill att deras land ska ta emot fler.

I Europa finns störst motstånd i Grekland där 82 procent vill ha färre eller inga fler migranter. På andra plats kommer Ungern med 72 procent följt av Italien med 71. Sverige kommer på en femteplats med 52 procent efter Tyskland med 58.

Utanför Europa är det i Israel man är mest negativt inställda till migranter – där vill 73 procent ha färre eller inga fler.

2017 levde 258 miljoner människor utanför deras födelseland, vilket är rekord och en kraftig ökning från 153 miljoner 1990.