Enligt en opinionsmätning från Sifo är andelen svenskar som är för tvångsvaccineringar nästan lika stor som andelen som hellre ser att det är frivilligt.

Nyligen blev Österrike första land att införa tvångsvaccineringar med hot om fängelse och böter för de som vägrar. Sedermera har bland annat Tyskland uppgett att man kan bli nästa land med tvång. Även på EU-nivå kan det bli obligatoriskt enligt EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

LÄS ÄVEN: EU överväger tvångsvaccinering av unionens medborgare

När Sifo på uppdrag av TV4 undersökte hur svenska folket ser på frågan blev resultatet väldigt jämnt mellan de två sidorna.

47 procent, den största andelen, anser att vaccineringarna ska vara frivilliga. Men en nästan lika stor andel, 45 procent, anser att det borde vara obligatoriskt.

Steg ett

På onsdagen trädde regeringens nya restriktioner i kraft med det första steget av totalt tre möjliga. Det innebär bland annat en uppmaning att förhindra trängsel, undvika kollektivtrafik och stora folksamlingar samt använda munskydd i trånga miljöer som kollektivtrafiken.

LÄS ÄVEN: Regeringen inför nya restriktioner i tre steg