Enligt integrationsminister Inger Støjberg syftar de nya reglerna till att man vill ha folk som bidrar till det danska samhället.

På onsdagen presenterade den danska regeringen tillsammans med Socialdemokraterna och Dansk Folkeparti nya och strängare regler för familjeåterförening.

– Vi vill inte ha en fru till en somalier, som aldrig kommer att bidra till det danska samhället. Så det ska ställas strängare krav.

LÄS MER: Danska socialdemokrater vill avskaffa möjligheten att söka asyl

Hittills har ett danskt-utländskt par med ambitioner på en framtid i Danmark varit tvungna att leva upp till kravet på att paret ska ha en större förankring till Danmark än till ett annat land.

Detta kravet slopas nu och ersätts med ett så kallat integrationskrav som består av ett flertal punkter.

LÄS MER: Skärpta krav för familjeåterförening i Danmark

Bland annat innebär detta att man inte får ta sin make eller maka till Danmark ifall man bor i ett så kallat utsatt område.

Övriga krav handlar om ett språkprov på en förhållandevis hög nivå och utbildning eller jobb.