Brittiska forskare har funnit att den populära ai-chattroboten uppvisar en betydande och systemisk vänsterpartiskhet, vilket bland annat innebär att gynna socialdemokratiska Labour Party och president Joe Bidens demokrater i USA.

Oro för en inbyggd politisk slagsida i ChatGPT har väckts tidigare, bland andra av Elon Musk, men enligt forskarna på University of East Anglia är deras projekt den första storskaliga studien som hittat bevis på någon favoritism.

LÄS ÄVEN: Man tog livet av sig på inrådan av AI – skulle hjälpa klimatkrisen

Med tanke på den ökande användningen av OpenAI:s plattform av allmänheten varnar studiens huvudförfattare Dr Fabio Motoki för att resultaten kan få konsekvenser för kommande val på båda sidor av Atlanten.

– All partiskhet i en plattform som denna är ett bekymmer, säger Motoki till Sky News.

Han menar att precis som media, internet och sociala medier kan påverka allmänheten kan detta vara mycket skadligt.

Simulerade undersökning

Sättet man undersökta partiskheten på var genom att chattroboten, som genererar svar på uppmaningar som skrivits in av användaren, ombads att imitera personer från hela det politiska spektrumet samtidigt som den svarade på dussintals ideologiska frågor.

Dr Motoki beskriver det som ett sätt att försöka simulera en undersökning av en verklig mänsklig befolkning, vars svar också kan skilja sig åt beroende på när de tillfrågas.

ChatGPT matas med en enorm mängd textdata från hela internet och utanför. Enligt forskarna kan denna data ha fördomar inom sig, vilket påverkar chattrobotens svar.

En annan potentiell källa kan vara algoritmen, vilket är hur den är tränad att svara. Forskarna menar att detta kan förstärka alla befintliga fördomar i data som den har matats med.

LÄS ÄVEN: Varningen från Elon Musk: Pausa utvecklingen av AI