Slutsatsen görs i en vetenskaplig studie som publiceras i tidskriften Nature. En av de fyra forskarna bakom studien är svenske Stefan Wirsenius, docent vid Chalmers i Göteborg.

– Vi har kommit fram till att ekologisk mat har större klimatpåverkan än konventionell mat. Det beror på att ekologisk mat kräver mer areal, mer mark för samma mängd mat, säger Wirsenius till SR Ekot.

På den globala marknaden innebär det att ekologisk odling relativt sett kräver att mer skog avverkas någonstans i världen och mindre skog ökar koldioxiden i atmosfären.

Ett exempel studien ger är ekologiska svenska ärtor som ger 50 procent större klimatpåverkan än de konventionellt odlade. För ekologiskt svenskt vete ligger skillnaden än högre, upp till 70 procent.

– Det är väldigt stor skillnad i avkastning. Det går åt nästan dubbelt så mycket mark för samma mängd vete när man odlar den ekologiskt.

Även ekologiskt nötkött ger större klimatpåverkan.

Samtidigt framhåller Wirsenius att det finns fördelar med ekologiskt som att man inte använder bekämpningsmedel och bättre djurvälfärd.