Ekologiskt jordbruk kan skada miljön mer än traditionellt jordbruk. Det är slutsatsen i en rapport från forskare på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

I rapporten har man tittat på det internationella forskningsläget för att avgöra om ekologisk odling är bättre för miljön eller inte med fokus på tre faktorer: biologisk mångfald, näringsläckage och utsläpp av växthusgaser.

Vid en jämförelse av en hektar ekologisk jordbruksmark och en hektar konventionell jordbruksmark framstår ekologisk odling som mer fördelaktigt ur alla tre perspektiv. Om man däremot tar hänsyn till hur mycket denna hektar producerar återstår endast fördelen med biologisk mångfald då konventionell odling har mycket större skördar.

– Eftersom ekologisk odling gör att man måste ha mer jordbruksmark för att få samma mängd mat är det även tveksamt om det är bättre för biologisk mångfald eftersom marken annars kan användas till skog och orörda naturmiljöer, säger Christian Jörgensen, en av utredarna bakom rapporten, till statstelevisionen.

Felaktig bild

Att resultatet inte överensstämmer med vad den gängse bilden av ekologiskt jordbruk är tror Christian Jörgensen kan bero på det politiska samtalet.

– Man har ju framfört, inte minst från politikers sida, att ekologisk odling är bättre än konventionell, så det är väldigt många som har den uppfattningen, säger han.