En global studie som sträcker sig över två decennier visar att en växande känsla av ojämlikhet underminerar förtroendet för både samhällets offentliga institutioner och det privata näringslivet. Åtta av tio anställda världen över är rädda för att förlora sina jobb.

2020 Edelman Trust Barometer, som nu är inne på sitt tjugonde år av undersökningen, har upptäckt att människor i allt lägre utsträckning tror att hårt arbete leder till ett bättre liv. Det rapporterar ABC. Trots starka ekonomiska resultat tror en majoritet av de svarande på alla utvecklade marknader att de inte kommer ha ett bättre liv om fem år.

Detta innebär att ekonomisk tillväxt inte längre verkar skapa förtroende, åtminstone på utvecklade marknader. Detta vänder upp och ner på vad som hittills varit vedertagen kunskap.

Stor förändring jämfört med tidigare år

”Sedan vi började mäta förtroende för 20 år sedan har den ekonomiska tillväxten främjat ett ökande förtroende. Så är det fortsatt i Asien och Mellanöstern men inte på utvecklade marknader, där ojämlikhet i nationell inkomst nu är den viktigaste faktorn”, säger Richard Edelman, VD för Edelman som ligger bakom studien.

”Vi lever i en förtroendeparadox,” säger han.

Åtta av tio rädda att förlora jobbet

En majoritet, 56 procent, av den undersökta globala befolkningen sa att marknadsekonomin i sin nuvarande form gör mer skada än nytta i världen.

Bland anställda är hela 83 procent oroliga för att förlora sina jobb på grund av automatisering, lågkonjunktur, brist på utbildning, billigare utländsk konkurrens, invandring och tillfälliga jobb.