Våld i ungas nära relationer är minst lika vanligt och minst lika allvarligt som våld i vuxnas nära relationer. Det är slutsatsen i den första svenska forskningsstudien om ungas relationsvåld där nästan 1 000 gymnasieungdomar fått svara på frågor.

Carolina Överlien är professor i socialt arbete vid Stockholms universitet och har lett ett forskningsprojekt som bygger på enkätundersökningar bland 956 gymnasieelever och djupintervjuer med 18 utsatta ungdomar.

LÄS ÄVEN: BRÅ: Invandrare GROVT överrepresenterade vid brott

I studien uppger nio procent av flickorna att de har blivit utsatta för upprepat allvarligt sexuellt våld och 20 procent har upplevt enstaka händelser av allvarligt sexuellt våld. Detta är enligt forskarna minst lika vanligt och allvarligt som våld i vuxna relationer. Flickor är mer utsatta än pojkar.

– Många vuxna ser på ungas relationer som något övergående med mycket drama i och då frågar man inte om att det faktiskt kan handla om allvarligt våld i relationen, säger Carolina Överlien till statstelevisionen.

Tre procent

Endast tre procent av utsatta unga vänder sig till vuxna för hjälp. Enligt Överlien har varken ungdomsmottagningarna eller elevhälsovården de specialkunskaper som behövs och nu efterlyser hon ett större engagemang hos föräldrarna.

LÄS ÄVEN: Fler än var tredje kvinna känner sig otrygg utomhus kvällstid

– Det är alldeles för många ungdomar som bär på alldeles för tunga hemligheter som de inte klarar att hantera själva. Så vi föräldrar måste vakna upp och lägga oss i våra ungars liv lite mer.