Enligt enkätstudier vid Gävle högskola blir svenska folket alltmer negativt inställt till etnisk mångfald. ”Vi har sett att kritiken mot invandring och mångfald ofta går ihop”, förklarar docent Mehrdad Darvishpour som menar att det handlar om huruvida man ”hänger med i den globala utvecklingen” eller inte.

Sedan år 2005 har forskningsprojektet Mångfaldsbarometern sammanställt enkätstudier som visar vilken attityd människor i Sverige har till etnisk mångfald och invandring.

Projektet anordnas av Gävle högskola och när studierna sammanställdes år 2014 var 77 procent positiva till mångfald och invandring. Den siffran skulle sedan komma att förändras drastiskt. Redan år 2016 hade siffran sjunkit till 55 procent positiva.

LÄS ÄVEN: Kartläggning: 85% av överfallsvåldtäkter begås av invandrare

Forskaren Mehrdad Darvishpour är docent vid Mälardalens högskola och enligt honom har Sverige ”aldrig varit så polariserat som i dag”. Darvishpour är en av forskarna som granskat vad den kraftiga förändringen kan bero på.

I ett inslag i SVT förklarar han att attityden gentemot invandrare har hårdnat efter migrantvågen år 2015.

– Vi har sett att kritiken mot invandring och mångfald ofta går ihop, säger Davishpour.

LÄS ÄVEN: Ny rapport om extremism och organiserad brottslighet: majoritet har rötter i andra länder

Samhällsgrupper
Enligt Darvishpour har siffran sjunkit eftersom synen på invandring har blivit mer negativ i ett flertal grupper. Forskaren pekar framförallt ut ”lågutbildade, de som bor i glesbygd, äldre människor och män”.

Han tror även att det handlar om människor som har mindre kontakt med invandrargrupper. Den åsikten går på tvärs med andra bedömare som tvärtom menar att svenskar som ser problemen med invandringen på nära håll är mer negativa än de som bor i mindre problemtyngda områden, exempelvis Stockholms innerstad.

Att äldre människor är mer negativa än yngre anser Darvishpour beror på att de äldre inte ”hänger med i den globala utvecklingen” på samma sätt som de yngre.

LÄS ÄVEN: Demografisk förändring sedan millennieskiftet: En miljon fler invandrare, hundratusen färre svenskar

1,2 miljoner invandrare
Sverige har mellan år 2009 och fram till Migrationsverkets sammanställda siffror för 2018 tagit emot 1 185 350 invandrare.

Topplista största årliga invandringen i Sveriges historia:
2016: 151 031
2017: 135 529
2018: 132 696
2013: 121 718
2012: 116 444
2014: 115 703
2015: 115 104
2009: 102 832
2011: 97 905
2010: 96 388
Källa: Migrationsverket.

LÄS ÄVEN: Var fjärde person i Sverige har nu utländsk bakgrund