Att ha varit smittad av covidviruset ger avsevärt mycket bättre skydd än två doser av Pfizers vaccin enligt en studie från Israel. Tiotusentals journaler undersöktes under perioden 1 juni till 14 augusti.

En ny studie visar att skyddet en person får av att ha varit smittad av covid är avsevärt mycket bättre än det skydd som Pfizers vaccin ger. Det är en israelisk studie som undersökte tiotusentals patientjournaler och jämförde immuniteten mellan de som tagit vaccin och de som inte gjort det. Forskarna kartlade infektioner, symptom och inläggningar på sjukhus under en och en halv månad, 1 juni till 14 augusti i år.

– Den här studien visar att naturlig immunitet ger ett mer långvarigt och starkare skydd mot infektion, sjukdomssymptom och inläggning på sjukhus av deltavarianten av sars-cov-2”, skriver forskarna i en förversion av studien som lagts ut på Medrxiv, där ickepublicerade studier läggs ut, rapporterar SVT.

Stora skillnader

Resultaten pekar på stora skillnader. Forskarna menar att det handlar om sex till 13 gånger större risk att smittas av delta-varianten av viruset som man tidigare är osmittad men vaccinerad, jämfört med någon som haft covid-19. Charlotte Thålin vid Karolinska institutet menar att det är första gången som detta samband bevisats.

– Vad jag vet är det första gången som det verkligen har bevisats i covid-19-sammanhang, säger Charlotte Thålin vid Karolinska institutet till Science Magazine.

Dock lägger hon in en brasklapp och poängterar att resultaten bygger på små tal. Totalt analyserades 32 000 personer, varav hälften vaccinerats. Av dessa smittades 238 personer, jämfört med 19 i den andra halvan som hade haft covid-19. Risken att hamna på sjukhus var också större för de vaccinerade.

Men samtidigt säger de att man inte ska försöka bli smittad då det kan riskera hälsa och liv. De pekar bland annat på en studie på 14 000 personer som haft covid och vaccinerat sig med en dos Pfizer med en lika stor grupp som också haft covid men inte vaccinerat sig. De resultaten visade att de icke-vaccinerade hade dubbelt så stor risk att bli smittade.

En annan studie från maj månad menade att man får livslångt skydd mot covid efter en infektion.

LÄS ÄVEN: Ny studie: Infektion med covid-19 ger livslång immunitet