Varför de två runda stugorna på torget i Perstorp byggdes vet ingen. Idag står de, förutom ett par fåtöljer, tomma med hänglås på.

Stugorna byggdes inför Miljö- och leverantörsdagen i Perstorp den 31 maj. Enligt en rapport från revisionsfirman EY var dock syftet med dem oklart redan då. Något politiskt beslut bakom bygget finns inte heller.

I samma rapport konstateras att den ansvarige chefen tänkt sig att stugorna skulle kosta omkring 70 000 kronor och uppföras med hjälp av praktikanter från en gymnasieskola, vilket inte blev av. Den totala summan blev istället en dryg miljon kronor.

Av de som varit inblandade i projektet kommer olika förklaringar, bland annat att stugorna skulle förbättra torget och fungera som ett cykelgarage.

Nu ska kommunchefen Ulf Bengtsson ta fram en åtgärdsplan efter det märkliga projektet.

– Det här projektet har havererat från början. Det har inte funnit någon styrning, ledning och uppföljning. Det här projektet har på något sätt levt sitt eget liv.

Man förklarar det hela med att Perstorp är en liten kommun med begränsade resurser där man arbetar med olika saker parallellt och att arbetsbelastningen stundtals varit mycket hög.