En svart svampart som konsumerar radioaktiv strålning, som egentligen kallas joniserande strålning, har hittats i den havererade kärnreaktorn i Tjernobyl. Svampens existens noterades redan 1991 men det är först nu som dess unika strålningsneutraliserande egenskaper har upptäckts.

När växten först iakttogs för snart 30 år sedan förbluffade det forskarna att den överhuvudtaget kunde överleva i den starkt radioaktiva miljön. Senare konstaterades att svamparten inte bara klarade av de extrema förhållandena utan attraherades till dem.

Ytterligare ett decennium senare genomfördes en rad tester av svampen som då befanns innehålla en ansenlig mängd av pigmentet melanin – ett ämne som bland annat också återfinns i huden hos människan som skydd mot solens skadliga ultravioletta strålning. Personer med mörkare hy har mer melanin i huden jämfört med mer ljushyade och har därför ett mer effektivt solskydd.

Den studerade svamparten i Tjernobyl skyddar sig dock inte bara mot strålning med hjälp av melanin, den uppges också ha förmågan att absorbera radioaktivitet och omvandla den till någon form av kemisk energi för tillväxt.

I ett vetenskapligt dokument publicerat 2008 skrev forskaren Ekaterina Dadachova, då verksam vid Albert Einstein College of Medicine i New York, att den i Tjernobyl påträffande radioaktivitetsätande svamparten sannolikt inte är den enda eller första i sitt slag. I dokumentets inledning skriver Dadachova:

Stora kvaniteter svampsporer med högt melanininnehåll har påträffats i sediment från den äldre kritaperioden under vilken många djur- och växtarter dog ut. Perioden sammanfaller med att jorden korsade den “magnetiska nollpunkten” vilket resulterade i att planeten förlorade sin “sköld” mot den kosmiska strålningen.

Svampen indikerar att den kan finnas platser i universum som vi idag inte är bekanta med där organismer kan leva i radioaktiva miljöer.