Med en nettoersättning på 75 procent ligger Sverige på delad 21:a plats tillsammans med Ungern på listan över länder med statlig ersättning vid arbetslöshet. 75 procent är även sämst i Norden. Nu kommer krav på att nivån höjs.

I topp enligt undersökningen från OECD ligger Luxemburg och Portugal med 93 procent, i botten Malta och Rumänien med 61 respektive 65 procent. Bara fem länder har en lägre nivå än Sverige.

På Tjänstemännens centralorganisation, TCO, är man kritisk till de förhållandevis låga svenska nivåerna.

– De som blir arbetslösa får en för låg ersättning. Inkomstbortfallsprincipen är i praktiken borta ur a-kassan och faktiskt i många av de andra offentliga trygghetssystemen. Bilden vi har i Sverige att våra socialförsäkringar och a-kassa skulle vara särskilt generösa stämmer inte längre, säger Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO till Europaportalen.

Den låga nivån har lett till att parterna på arbetsmarknaden tecknat privata tilläggsförsäkringar. Men för att det ska gå ihop ekonomiskt krävs att de offentliga ersättningarna är ”rimligt generösa”, menar Engblom.

Får stöd av SD

TCO kräver nu att den tillfälliga höjningen av ersättningstaket i a-kassan från 910 till 1 200 kronor, som infördes under pandemin, permanentas. De får stöd av Sverigedemokraterna medan Kristdemokraterna och Moderaterna inte är fullt så positiva. Från regeringen ges inget tydligt besked.

“Sverigedemokraterna vill permanent höja arbetslöshetsförsäkringen till 1 200 kr per dag dom första hundra dagarna. Utöver detta vill vi även förstatliga A-kassan och göra den obligatorisk och solidariskt finansierad via skattemedel, då vi anser det vara en del av det statliga välfärdsåtagandet”, säger Magnus Persson (SD) i ett uttalande .