Trots ökad befolkning och en global högkonjunktur sjönk Sveriges BNP under det tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet. Enligt SCB är det främst hushållskonsumtionen som förklarar nedgången.

Detta är första gången BNP sjunker under andra kvartalet sedan 2013. Jämfört med motsvarande kvartal i fjol steg dock BNP med 1,6 procent.

– De starka tillväxttalen har vi bakom oss, säger Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea.

Enligt Isaksson har det funnits tecken på en avmattning i tillväxten under ett tag och detta ser man som en slags bekräftelse på det.

– Den stora bilden är att vi har en inhemsk efterfrågan som har försvagats på grund av svackan på bostadsmarknaden, samtidigt som exportefterfrågan från omvärlden är dämpad, säger Torbjörn Isaksson.

Sedan tidigare har Riksbanken varit tydlig med att en räntehöjning är att vänta i december eller början av nästa år.