Svensk Handel kallar tiggeriet ett samhällsproblem som vältras över på handlare runt om i landet. Nu föreslår branschorganisationen ett nationellt tiggeriförbud samt att stödet till Rumänien och Bulgarien bör strypas tills de tar ansvar för sin egen befolkning.

På tisdagen publicerade Aftonbladet en debattartikel författad av Mats Hedenström, näringspolitisk chef för branschorganisationen Svensk Handel. Han beskriver en verklighetsbild där antalet människor som tigger runt om i landet har ökat kraftigt och att tiggarna numera syns överallt i samhället – utanför butiker, i kollektivtrafiken och vid bankomater.

LÄS ÄVEN: Nya krav på tiggeriförbud från SD-politiker runt om i landet

Enligt Svensk Handel kan politiker inte strunta i den här frågan längre enbart därför att den är komplex. Nu efterlyser man istället att det sänds en tydlig signal om vilket samhälle Sverige ska vara framöver och därför vill branschorganisationen nu se ett nationellt tiggeriförbud.

I artikeln är Hedenström kritisk till att samhället verkar ha givit upp inför problem som är besvärliga. Ett exempel är hur vardagsbrott som stöld i butiker inte leder till någon åtgärd från samhället vilket har resulterat i att butiker ”har tillåtits bli skafferier där det bara är att ta det man vill ha”. Hedenström karakteriserar det som en nedmontering av samhällets grundläggande uppgifter som måste stoppas.

LÄS ÄVEN: Ny rapport: var tredje butik i Sverige utsatt för hot och våld

För handeln innebär tiggeriet ytterligare problematik utöver den växande förekomsten av stölder och våld. Hedenström beskriver hur tiggarna har ett påträngande beteende runt pantstationer, att kundtoaletter används som tvättstugor och hur det pågår nedskräpning runt butiker. Det är enligt Svensk Handel ett tydligt samhällsproblem som vältras över på handlare och skapar ett obehag hos kunder och medarbetare.

”Naivt att tro att man hjälper dem”
Hedenström poängterar även att tiggeriet ofta är organiserat och att ”det är naivt att tro att man hjälper dem genom att befästa deras utsatthet och lägga några kronor i en mugg”.

”Stryp stödet till Rumänien och Bulgarien”
Hedenström skriver att de allra flesta som tigger i Sverige har sitt ursprung i Rumänien eller Bulgarien. Dessa länder är en del av EU och får årligen många miljarder i stöd av länder som Sverige.

Trots att pengar öronmärks till insatser för att förbättra situationen för utsatta romer, tillåts länderna fortsätta att övervältra sina sociala problem på andra länder i EU. Svensk Handel föreslår därför att stödet till Rumänien och Bulgarien bör strypas till dess att länderna tar ansvar för sin egen befolkning.

”Politiker har duckat länge nog”
Hittills har Hedenström inte träffat någon person som är positiv till tiggeri, eller någon som anser att detta var tanken med den fria rörligheten inom EU. Alla som han hittills har mött är överens om att något behöver göras och enligt honom har ”våra politiker duckat länge nog” för att lösa det hela.

LÄS ÄVEN: Enkät: 25 kommuner säger ja till tiggeriförbud

Svensk Handel ser det som orimligt att Sveriges 290 kommuner ska hitta egna lösningar på tiggarproblematiken. Därför uppmanar man nu riksdagen och regeringen att ta ett samlat ansvar.

Opinionsundersökningar visar att en klar majoritet av svenskarna vill ha ett förbud mot det hitresta tiggeriet