Efter att Nato beslutat att man tar hem sina soldater från Afghanistan meddelar försvarsminister Peter Hultqvist (S) att Sverige kommer göra detsamma.

Senast den 11 september ska USA och Nato lämna Afghanistan. Sedan 2002 har även Sverige haft soldater i landet som en del av koalitionen. Enligt försvarsministern kommer också de omkring 15 svenskarna snart att tas hem.

I samband med tillbakadragandet diskuterar de deltagande länderna stöd i andra former. Från Sverige har man lovat att ge 800 miljoner kronor per år fram till 2024.

Under åren har tusentals svenska soldater varit stationerade i Afghanistan. Enligt en analys för ett par år sen har syftet med den militära närvaron till stor del inte nåtts. Försvarsministern pekar dock på att desto fler kvinnor fått utbildning, terrorism förhindrats och landets egen militära förmåga stärkts.