I en ny studie där man vill testa vaccinationsviljan hos befolkningen erbjuds en summa pengar till de som nappar på erbjudandet.

I den svenska studien får de som deltar och vaccinerar sig mot covid-19 200 kronor i presentkort. Syftet med studien är att testa vaccinationsviljan hos befolkningen.

Metoden att locka med ersättning för vaccinering används i flera olika länder, men enligt Erik Wengström, professor i nationalekonomi vid Lunds universitet som står bakom studien, kan det en finnas en risk med detta.

– Man vill att människor ska välja av fri vilja och det blir svårare om man tänker sig att man måste vara med för att man inte har pengar, säger Wengström till statsradion.

Fotboll och öl

I Tyskland erbjuds de som vaccinerar sig fotboll och öl och i Grekland får yngre 1 500 kronor. I en amerikansk delstat fick de som tog första dosen delta i ett lotteri med flera miljoner i potten.

Ytterligare en problematik med metoden som Jessica Nihlén Fahlquist, docent på centrum för forskning och bioetik vid Uppsala universitet, ser är att påtryckningar kan skapa en motsatt effekt och motstånd.