Pandemin slog hårt mot svensk varuexport under fjolåret. Det visar en rapport som Stockholms handelskammare tagit fram baserat på siffror från SCB.

Nedstängningarna i världen gjorde under fjolåret att vissa typer av varuproduktion nästan sattes på paus under kortare perioder. Under april och maj backade exporten med i snitt 20 procent. 2020 uppgick varuexporten till 407 miljarder kronor, 6,2 procent lägre jämfört med året innan vilket motsvarar 93 miljarder kronor. Olika delar av landet drabbades olika hårt men i 15 av 21 län minskade exporten.

–  Det skakade till rejält under pandemivåren 2020 och tappen var bitvis väldigt dramatiska när stora delar av världsekonomin stängde ner, internationella handelskedjor bröts och varuflöden stannade av. Det kunde vi se inom exempelvis fordonssektorn som tappade fart. Väldigt mycket av den negativa effekten är koncentrerat till en väldigt kort period, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

På väg att repa sig

I takt med att världen öppnat upp igen och olika typer av stöd satts in har exporten trots den hårda smällen kunnat repa sig. Medan exporten minskade till framför allt Norge, Storbritannien och Finland ökade den till Kina och Danmark.

–  I normalfallet hade det här varit ett enormt bakslag, inte minst då 1,5 miljoner svenskar har jobb som är avhängda svensk export. Men, med hänsyn till att vi har en global pandemi så har Sverige klarat sig relativt bra. Exporten störtdök under april och maj men återhämtade sig under sommaren och hösten, på grund av att företagen ställde om väldigt snabbt, de globala värdekedjorna höll samt stödjande finanspolitik och penningpolitik, säger Stefan Westerberg.

Bland länen sticker Värmland (-25 procent), Jämtland (-22 procent) och Södermanland (-15 procent) ut i negativ bemärkelse. Enligt Westerberg har både fordonssektorn och exporten dock återhämtat sig relativt snabbt under hösten och borde ha goda utsikter framåt. I ett europeiskt perspektiv har Sverige klarat sig något bättre där EU-länderna backat i genomsnitt åtta procent.