Amira Chamdin, tidigare anställd vid en svensk ambassad, döms av hovrätten för 73 fall av grova tjänstefel till ett års fängelse. I domen framgår att hon fattat beslut om att utfärda viseringar till väldigt unga personer från länder där trafficking är särskilt vanligt förekommande.

Amira Chamdin dömdes i Nederländerna 2018 för medhjälp till människohandel via Sveriges ambassad i Nigeria under tidsperioden 27 augusti – 7 september 2015. Hon fick då en villkorlig dom.

Nu döms hon ännu en gång, denna gång av hovrätten i Sverige, för att under sin tid som vice ambassadsekreterare vid Sveriges ambassad i Nigeria 2014 ha utfärdat 73 Schengenviseringar som enligt Migrationsverket var felaktiga. Dessa viseringar ska ha delats ut till ghananer som var bosatta i Nigeria.

Chamdins uppgift som tjänsteman var bland annat att pröva just ansökningar om Schengenvisering. I den uppgiften ligger att tillvarata inte bara Sveriges utan samtliga medlemsländers intressen.

Mycket unga personer bland de utsatta

I minst ett fall ska en kvinna ha förts till Europa för att arbeta som prostituerad i Belgien – med visering som utfärdats av Amira Chamdin. En kärleksrelation med den kända ghananska människosmugglaren Lester Amarh-Kwantreng påstås ha varit anledningen till Chamdins agerande.

Nu menar hovrätten att Chamdins brott ska betraktas som grova eftersom hon allvarligt missbrukat sin ställning genom att uppsåtligen bryta mot regelverket kring Schengenregelverkets åtgärder mot internationell kriminalitet och olaglig invandring och dess syfte.

Hovrätten skriver också i domen att utredningen varit särskilt omfattande och att ”det finns anledning att se särskilt allvarligt på några av de ärenden där sökandena har varit mycket unga och där det framstår som oklart om uppgivna familjeförhållanden är verkliga”.