Under det senaste året har Skånes universitetssjukhus tvingats skicka mer än 50 patienter med cancer till andra sjukhus inom Sverige men även utomlands. Orsakerna ska vara brist på personal och vårdplatser.

Bland de länder som tagit emot de svenska patienterna med aggressiv cancer finns övriga nordiska länder men även Tyskland dit sex stycken personer skickats.

– Det är vad jag vet första gången som kirurgpatienter skickas från Sus (Skånes universitetssjukhus) till Tyskland för denna typ av operationer, säger Stefan Santén, tf verksamhetschef på Sus, till Sydsvenskan.

Enligt Santén har man en kapacitetsbrist och för att hålla viktiga ledtider för behandlingarna har man etablerat kontakt med ett flertal andra sjukhus.

Situationen är ny då man bara för några år sen inte behövde skicka iväg några patienter. Under det senaste året har antalet varit hela 56 stycken.

Lägst antal vårdplatser i OECD

1994 hade Sverige 5,2 vårdplatser per tusen invånare. 2017 låg antalet på 2,2 och i Skåne på 2,17. Detta är den lägsta andelen bland OECD-länderna. Den nedåtgående trenden ser dessutom ut att fortsätta.

– Man är ganska överens om att vårdplatsbristen är en av de absolut största flaskhalsar vi har i vården i dag, säger Patrik Hidefjäll, utredare på Socialstyrelsen, till Nyhetsbyrån Siren.

Orsakerna till det krympande antalet vårdplatser sägs vara framför allt två: medicinska landvinningar som möjliggjort snabbare utskrivningar och därmed en rationalisering av vården och att vårdplatser stängs på grund av bristen på i synnerhet sjuksköterskor.

– Utvecklingen är tveeggad kan man säga. Många gånger har det setts som att det är ett tecken på att man har en avancerad vård, men minskar antalet vårdplatser snabbare än behovet går ner är det ett problem, säger Hidefjäll.

Intensivvårdsplatser

För ett par veckor sen framkom det även att antalet intensivvårdsplatser i Sverige ligger långt under europeiskt genomsnitt på 11,5. Sverige har fem platser per 100 000 invånare. Det kan jämföras med Tysklands 30 platser per 100 000 invånare eller Storbritanniens omkring åtta platser.