En grupp forskare från Sverige, Tyskland och Kina har granskat tolv kinesiska studier av viruset och kommit fram att det sprids betydligt fortare än vad världshälsoorganisationen uppger. Samtidigt närmar sig antalet dödsoffer tvåtusen-strecket medan alltfler smittade registreras utanför Kina.

Undersökningen bygger på att granska hur många personer en smittobärare kan smitta. Om den siffran är under 1 betyder det att epidemin kommer att självdö. WHO uppskattar att för coronaviruset ligger den siffran på mellan 1,4 och 2,5. Forskare från Umeå universitet med kollegor från Tyskland samt ett universitet i Kina har dock gått igenom tolv kinesiska studier av virus och kommit fram till att den siffran inte stämmer.

I själva verket rör det sig om ett genomsnittsvärde på 3,28 nya smittade per varje sjuk i coronavirus – alltså mer än dubbelt så mycket som WHOs uppskattning. En av forskarna bakom undersökningen, Joacim Rocklöv, uppger i en intervju för SVT att han inte vet varför WHO officiellt underskattar virusets smittsamhet, men att ”de har säkert någonting som gör att de håller det lägre än vad vi kommit fram till”:

– Ser man till hur Corona-epidemin faktiskt utvecklas, tycks verkligheten stämma väl eller till och med överträffa den högre tillväxttakten i våra beräkningar.

Han hoppas på att världshälsoorganisationen snart ska revidera sina siffror i mer realistisk riktning.

Under tiden fortsätter Corona-epidemin att skörda nya offer. I skrivande stund har den officiella siffran på antalet dödsoffer nått 1 875 globalt med över 73 tusen fall. Antalet tillfrisknade är 13 169 vilket gör att dödligheten för närvarande ligger på 12%.

En av de som dött av coronaviruset imorse var överläkaren och direktören för Wuchang-sjukhuset i Wuhan i Kina Liu Zhiming. Enligt obekräftade rapporter skadar coronaviruset inte bara lungor utan hela det cirkulatoriska systemet – inklusive hjärta. Därför är det inte ovanligt med plötslig kollaps som videoklippet från Kina nedan uppges visa:

https://twitter.com/livecrisisnews/status/1229571110590648321

Även utanför Kina fortsätter antalet smittade att öka. Dramat ombord på kryssningsfartyget Diamond Princess som befinner sig i karantän i Japan fortsätter. I skrivande stund uppges hela 542 passagerare av 3 711 ombord vara smittade av COVID-2019.

I Afrika har det första fallet av coronaviruset bekräftats i Egypten vilket återigen reser farhågor om en global pandemi: den bristfälliga hälsovården och förvaltningen i afrikanska länder anses inte kunna begränsa spridningen av viruset – med många dödsoffer samt en ännu större spridning som följd.

I Storbritannien har hälsomyndigheterna rekvirerat ett helt hotell, Holiday Inn vid Heathrow flygplats, för ”så länge det behövs”. Hotellet ska vara ett karantäncentrum för misstänkta fall av coronavirus.

I Sverige har UD utökat sin reseavrådan från provinsen Hubei till att gälla hela fastlands-Kina. Utrikesdepartementet undviker dock att nämna coronaviruset som orsaken till avrådan utan fokuserar mer på ”spridningsbegränsande åtgärder” som kan göra resan till Kina besvärlig.