Det statliga affärsverket Svenska kraftnäts generaldirektör konstaterar att nedläggningen av kärnreaktorerna i Ringhals är förklaringen till Sveriges svåra elsituation som väntas i vinter. Den socialdemokratiska regeringen har systematiskt förnekat att detta skulle vara anledningen.

I SR Ekots lördagsintervju lyfter generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe anledningen till att svenska hushåll och företag riskerar bli bortkopplade från elnätet i vinter samt få extremdyra elräkningar.

Orsaken är att fungerande kärnkraft – även kallad planerbar elproduktion – har avvecklats av den nu avgående socialdemokratiska regeringen och dess stödpartier.

– Under ett antal år tillbaka har det ju lagts ner en del planerbar produktion i södra Sverige. Sen har det också tillkommit väldigt mycket produktion, i norra Sverige, vindkraft, och du inledde ju med att säga att vi är en stor nettoexportör av el. Men när det är som allra kallast, då vet ju vi av erfarenhet att det ofta blåser mindre. Och då är vi sen ett antal år tillbaka beroende av import, säger Medelius-Bredhe till Ekots journalist.

LÄS ÄVEN: Ringhals stängdes trots hundratals miljoner i vinst

Högre risk att bli bortkopplad

Risken för att bli bortkopplad från elnätet bedöms vara större nu än tidigare på grund av vårt ökade importbehov i kombination med att el och gas från Ryssland inte längre är tillgänglig för Europa.

– Normalt sett så är vi beroende av ett antal importerade timmar per år. Givet den situation vi har nu, och framför allt givet det faktum att Ringhals 4-reaktorn har förlängd revision, då ser vi att det kan handla om ett ökat behov av import.

LÄS ÄVEN: Stoppet av Ringhals 4 förlängs

Störst risk är det att bli bortkopplad under de allra kallaste timmarna när behovet av el inte matchar det utbud vi har tillgång till.

– I värsta fall kommer vi från våra kontrollrum beordra våra nätägare att koppla bort någon timma, säger hon.

LÄS ÄVEN: Ny studie: Halva elpriset om Ringhals 1 och 2 inte stängts
LÄS ÄVEN: SD-förslag om att behålla Ringhals 1 och 2 röstades ner – med en enda röst