Svenska kyrkan meddelar att man förbereder sig för kris- och krigstid genom att öka begravningskapaciteten i församlingarna. Det är del av ett beredskapshöjande arbete inom ramen för kyrkans roll i civilförsvaret.

En konkret åtgärd som nu ska införas är att de enskilda församlingarna åläggs att upprätta kapacitet för att kunna ta emot och begrava en högre procentandel av församlingens medlemmar.

LÄS ÄVEN: Norsk militär höger beredskapen

När det kommer till begravningar och liknande är Svenska kyrkan en del av civilförsvaret. I begravningslagen stipuleras att varje enskild församling i egenskap av sitt huvudmannaskap för begravningsverksamheten ska vidta åtgärder när det råder höjd beredskap.

LÄS ÄVEN: Putin: ”Det går inte att vinna ett krig mot Ryssland på slagfältet”

Avsikten med detta är att de enskilda församlingarna ska delta i en vidare samverkan där syftet är att Sverige ska kunna hantera ett större antal döda på kort tid.