Ledande företrädare för Svenska kyrkan och andra kyrkliga samfund protesterar i ett upprop mot regeringens klimatpolitik. Bakom uppropet står bland andra de tre tidigare ärkebiskoparna Antje Jackelén, KG Hammar och Anders Wejryd.

Uppropet, som publicerats på Svenska kyrkans hemsida, kräver först och främst att den så kallade reduktionsplikten behålls. Regeringen har lovat minska den till EU:s miniminivå från och med nästa år för att på så sätt kraftigt sänka dieselpriset. Det är något som kyrkotopparna motsätter sig.

LÄS ÄVEN: 14 biskopar: Gud är klimataktivist och Greta hans profet

”Fortsätt den pågående inblandningen (reduktionsplikten) av förnybara drivmedel i bensin och diesel; det är en nödvändig övergångsåtgärd innan Sverige hunnit utveckla en storskalig elbilism. Upphäv beslutet att sänka reduktionsplikten från 1 januari 2024!” skriver de 30 ”tunga namn med erfarenhet inom svensk kristenhet” som står bakom texten.

Ärkebiskopar står bakom

Kyrkotopparna kräver även ett förändrat skogsbruk i Sverige och en omställning som gynnar den biologiska mångfalden. Svenska kyrkan är själv en storägare av skogsmark, 460 000 hektar, och har kritiserats för att bedriva ett mindre ekologiskt medvetet skogsbruk än andra markägare.

Det regeringskritiska uppropet är bland annat underskrivet av de tre tidigare ärkebiskoparna Antje Jackelén, KG Hammar och Anders Wejryd samt av Andreas Holmberg, biskop i Stockholms stift.

Kyrkoledare från andra kyrkliga samfund står också bakom uppropet. Benjamin Atas, ärkebiskop för Syrisk Ortodoxa kyrkan, Karin Wiborn, biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan, samt Sofia Camnerin, generalsekreterare för Sveriges Kristna Råd, är tre av dem.

Om reduktionsplikten

Reduktionsplikten infördes 1 juli 2018 av regeringen Löfven och innebär att en viss andel av all bensin, diesel och flygfotogen i Sverige måste vara bränsle som framställts från förnybara råvaror. Försvarsmakten är undantagen från kravet.

Från och med januari 2022 består 7,8 procent av bensinen och 30,5 procent av dieseln av förnybart bränsle. En planerad ökning av reduktionsplikten till 10,1 procent respektive 35 procent från första januari i år stoppades av den förra socialdemokratisk regeringen.

Från 2024 ska reduktionsplikten enligt lag vara 12,5 procent för bensin och hela 40 procent för diesel. Det är en ökning som högerregeringen alltså vill sätta stopp för. Dessutom vill regeringen sänka plikten till EU:s miniminivå.

LÄS ÄVEN: EXKLUSIVT: Forskare förklarar: Därför räddas inte klimatet – trots högre dieselpris