En planerad järnmalmsgruva utanför Jokkmokk hotar ”den existentiella och andliga folkhälsan”. Det hävdar ärkebiskop Antje Jackelén och biskop Åsa Nyström i ett öppet brev riktat till regeringen.

Bakgrunden är att det brittiskregistrerade prospekteringföretaget Beowulf Mining vill starta brytning av järnmalm i Kallak fyra mil nordväst om Jokkmokk. Länsstyrelsen i Norrbotten har tidigare sagt nej till gruvan, men Bergsstaten vid Sveriges geologiska undersökning lämnade trots det 2015 över ärendet till regeringen för beslut. Något beslut har ännu inte fattats.

LÄS ÄVEN: Svenska kyrkan: Muhammed ska vara kristnas nya profet

Järnmalmsfyndigheterna i Kallak har varit känd sedan 1940-talet, men någon brytning har aldrig kommit igång. Halten av järn har bedömts vara betydligt lägre än den som finns i exempelvis Kiruna, även om Beowulf Mining uppger sig ha hittat järnmalm med en järnhalt över 71 procent vid provborrningar.

Behövs för grön omställning

Ett av de främsta argumenten för en gruva är att den skulle ge många nya jobb till Jokkmokk – en kommun som förlorat mer än halva sin befolkning sedan 1960-talet. Inte minst förespråkas gruvan av Jokkmokks kommunalråd Robert Bernhardsson (S).

LÄS ÄVEN: Svenska kyrkan satsar på ’klimatpedagog’

Ett annat argument som Beowulf Mining lyft fram är att det järn och andra mineral som finns i berget behövs för ”den gröna omställningen”. För att bygga ett vindkraftverk med en effekt på 4 MW krävs ungefär lika mycket stål som stålet i 500 Volvobilar.

”Hotar den andliga folkhälsan”

Kallak ligger drygt tre mil söder om världsarvsområdet Laponia, som bland annat Sareks nationalpark ingår i. Kritiker menar att en gruva i området skulle få stora konsekvenser för miljön och innebära kraftigt negativa konsekvenser för renskötande samer i området. FN-organet Unesco, som listar världsarven, menar att en gruva så nära Laponia skulle påverka världsarvet negativt.

Nu har alltså även Svenska kyrkan sällat sig till kritikerna. Ärkebiskop Antje Jackelén och biskop Åsa Nyström vid Luleå stift skriver i sitt öppna brev till regeringen att gruvan skulle hota ”den existentiella och andliga folkhälsan”. Inte minst oroar de sig för hur samerna kommer drabbas om en gruva öppnas i Kallak.

LÄS ÄVEN: Fredrick Federley talar i kyrkan om kärlek och kristna värderingar

De båda kyrkliga företrädarna fortsätter sin utläggning om statens ”koloniala” agerande gentemot samerna, i syfte att komma åt och exploatera deras land, och menar att regeringen borde upphöra med det.

”Ett stort moraliskt ansvar ligger nu på regeringen att agera på ett rättfärdigt sätt. Med profeten Amos ord uppmanar vi er: ’Låt rätten välla fram som vatten och rättfärdigheten som en outsinlig ström!'”, avslutar ärkebiskop Antje Jackelén och biskop Åsa Nyström.

LÄS ÄVEN: Trots tågbild – ärkebiskopen FLÖG till Glasgow för klimatprotest: ”Patriarkatet måste bort”