➤ En grupp journalister från ett antal namnkunniga svenska medier reste nyligen, i regi av Svenska kyrkan, till Israel för att, som det sades, ”ge deltagarna möjlighet att fördjupa sina kunskaper om området och nyansera bilden av konflikten”.

Initiativet möts nu av kritik från bland annat Mellanösternkännaren Tobias Peterson på för att ha varit obalanserat och för att en av de personer den svenska mediedelegationen träffade är den palestinske extremisten Mustafa Barghouti som bland annat hyllat den våg av palestinska terrorattacker med knivar och bilar som sköljde över Israel under den så kallade ”knivintifadan” 2015.

Med på resan till Israel som ägde rum mellan den 5 och 11 november fanns journalister från bland annat Borås Tidning, SVT Nyheter, Svenska Dagbladet, Kyrkans Tidning, Sveriges Radio Malmö, Sveriges Radio Ekot/Studio 1, Eskilstunakuriren och Mittmedia. Mötet med Barghouti skedde den 9 november. Arrangören Svenska kyrkan valde efter eget skön ut vilka journalister som fick följa med.

Barghouti är läkare och leder det lilla partiet Palestinska Nationella Initiativet som sitter med i Palestinska myndigheten. Han har tidigare även ställt upp i det palestinska presidentvalet och varit palestinsk minister. Mest känd är han dock för sin oförsonliga retorik gentemot Israel och sitt stöd för mord och terrorism som en del av ”den palestinska kampen”.

De palestinska kniv- och bilattackerna mot civila israeler har Barghouti kallat ”heroiska”. Vålds- och terrorvågen under ”knivintifadan” innebar enligt Barghouti ”en ny excellent situation”. I stället för att ta avstånd från våld och terror uppmanade till ökat deltagande i det han kallade ”det folkliga motståndet” och ”i alla dess former”.

I svenska medier har Barghouti i stället framställts som pacifist. Sveriges Radio rapporterade exempelvis för ett antal år sedan att ”Barghuti är en internationellt välkänd förespråkare för ickevåldsprincipen”.

Även vid sidan av mötet med Barghouti får resan kritik för att ha haft en kraftig slagsida åt att spegla de palestinska uppfattningarna om Mellanösternkonflikten. Enligt Tobias Petersson innehöll resan endast fyra programpunkter som ”med lite ansträngning skulle kunna ge Israelvänliga perspektiv på den israelisk-palestinska konflikten”. Men även dessa uppges ha haft ”ett i huvudsak klart vänsterperspektiv”.

Tobias Petersson uppskattar att dessa fyra punkter på sin höjd motsvarade en dags aktiviteter. Resten av det nästan veckolånga besöket ägnades åt programpunkter som endast framhävde palestinska perspektiv på Mellanösternkonflikten.