240 miljoner kronor kommer att betalas ut via Sida under en fyraårsperiod. Summan gör Sverige till en av fondens största finansiärer.

240 miljoner kronor är lika mycket som Sida betalade ut till Världsbankens energifond Esmap även under de fyra senaste åren. Tillsammans med Norge, Danmark och Nederländerna är Sverige fondens största bidragsgivare.

Inför perioden 2021-2024 har man beslutat att en del av insatserna ska fokusera på att fler fattiga i världens låg- och medelinkomstländer får tillgång till och råd med hållbar matlagning.

LÄS ÄVEN: Sverige ger mest bistånd – i HELA världen

Fondens övergripande syfte är att främja tillgången till hållbar energi och påskynda utfasningen av fossila bränslen samt utgöra en drivande kraft för att Världsbankens investeringar ska ställas om i grönare riktning.