Miljoner skyddsmasker, plastförkläden, visir, handskar och annan skyddsutrustning är packade och klara att levereras från Kina. Men svenska myndigheter tackar nej med hänvisning till att skyddsmaskerna inte håller högsta säkerhetsklassen. Sjukvårdspersonal i Stockholm menar att detta är ett helt felaktigt beslut.

Initiativet kommer från en privatperson som blev tillfrågad av läkarvänner om han genom sitt kontaktnät kan ordna fram mer skyddsutrustning till vården.

– De frågade om jag, som har ett stort kontaktnät, skulle kunna hjälpa till att skaffa fram mer skyddsutrustning till sjukvården, sa Peter Asarnoj till SVT. Jag lade ut en fråga på Facebook och började dra i olika trådar.

Han fick då reda på att Sverige skulle kunna ordna utrustning genom Polen varpå Peter kontaktade svenska myndigheter. Dessutom informerades socialminister Lena Hallengren.

Enligt Asarnoj var all logistik ordnad och Polen avvaktade till och med med sin leverans för att Sverige skulle kunna använda samma flygplan.

Svenska myndigheter säger nej

Men nu går de svenska myndigheterna in och stoppar leveransen, trots skriande brist på våra sjukhus, med hänvisning till säkerhetsklassen.

– Ansiktsmaskerna håller inte rätt säkerhetsklass, sa Socialstyrelsens ansvarige, Johanna Sandwall, till SVT Nyheter. Vi kan inte skicka ut material som skulle kunna inge falsk trygghet och kanske bidra till att sprida smittan.

Maskerna har skyddsklass FFP2, men det är FFP3 som är den högsta klassningen som ska kunna fånga upp virus. Men Polen väljer alltså att köpa in 15 miljoner av dessa masker, medan svenska myndigheter inte litar på dem.

I dagsläget florerar mängder med bilder och initiativ där vårdpersonal tillverkar egna skyddsmasker och när SVT frågar Sandwall om det inte är bättre med någon form av skyddsmask än ingen alls menar hon att Socialstyrelsen inte fått veta av regionerna att läget är så pass desperat ännu.

– Vi måste följa de regler vi har i Sverige, sa hon till SVT.

Läkare kritisk mot förfarandet

Personal inom sjukvården håller dock inte med Socialstyrelsens analys och agerande. Peter Giesecke, hjärtläkare på Danderyds sjukhus menar att man istället bör agera.

– Nu är läget så desperat att det gäller att agera, att ta hem materialet nu och kontrollera det sen. Vi tvingas improvisera hela tiden och behoven är enorma.

I den svenska debatten har det sedan coronaepidemin bröt ut påståtts att vanliga ansiktsmasker inte hjälper mot viruset. Men forskning visar att vanliga kirurgmasker kan hjälpa mot virus, tvärtemot råden från personer som beskrivits som ”experter” i svensk media.

LÄS MER: Vanliga ansiktsmasker kan hjälpa – Agnes Wold hävdar motsatsen

authorimage