Det svenska biståndet till de palestinska territorierna överstiger nu vad hela den samlade arabvärlden skänker till regionen. Det rapporterar Vänskapsförbundet Sverige-Israel.

Erkännande utan parlamentariskt eller folkligt stöd

Ett av den rödgröna regeringens första beslut när den tillträdde 2014 var att erkänna de till stor del terroriststyrda palestinska territorierna som en stat, ”Palestina”. I sin motivering till beslutet som inte förankrades vare sig hos riksdagen eller de svenska medborgarna uppgav regeringen att man, i motsats till vedertagna principer för en statsbildning, ansåg de folkrättsliga principerna för ett sådant erkännande var uppfyllda.

En utbredd uppfattning är att beslutet i likhet med många andra fattades för att ytterligare knyta till sig det stora väljarunderlag som numera utgörs av muslimska migranter och förutan vilket Socialdemokraterna och de övriga vänsterorienterade partierna skulle förlora såväl regeringsmakten som styret i ett stort antal kommuner.

Halv miljard svenska skattekronor om året till terrorstyrda territoriet

Varje år skänker den rödgröna regeringen runt en halv miljard skattekronor till det palestinska styret, i vetskap om att pengarna bland annat används till försörjningstöd för personer som dömts för jihadistiska terrorbrott i Israel och deras familjer. Trots ekonomisk kris i spåren av corona-epdidemin beslöt regeringen att höja biståndet till ”Palestina” med ytterligare 1,5 miljarder för den närmaste femårsperioden.

Höjningen i kombination med att flera arabländer minskat sitt bistånd till de palestinska territorierna har resulterat i att Sverige nu betalar mer pengar till området än hela den sammantagna arabvärlden.

Sverige ökar biståndet när andra minskar det

Arabländernas minskade anslag beror delvis på de fredsöverenskommelser som under USA:s president Donald Trump har förhandlats fram med Israel. En annan orsak är att flera arabländer i motsats till Sverige ansett att pengarna behövs på hemmaplan för att motverka corona-pandemins ekonomiska effekter.

Under 2020 har arabevärlden skänkt motsvarande 339 miljoner kronor i bistånd till ”Palestina”. Förra året gav den svenska regeringen 483 miljoner kronor till området och de närmaste åren kommer alltså det svenska biståndet att öka ytterligare.

authorimage