Professorn, smittskyddsexperten och tidigare chefsepidemiologen på Folkhälsomyndigheten, Johan Giesecke, har under coronaepidemin varit en flitig gäst i de svenska TV-sofforna. Nu uttalar han sig även internationellt och menar att det är fel att stänga ned samhället med anledning av viruset. Giesecke anser också att spridningen av viruset på äldreboenden kan tillskrivas den stora andelen nyanlända migranter i personalen som inte förmår ta till sig smittskyddsinformation på svenska.

Det är i en intervju med brittiska UnHerd som Giesecke lägger fram sina åsikter. Nyhetskanalen kallar intervjun för ”en av de mest extraordinära man någonsin gjort”.

Giesecke menar att den politik för nedstängning av samhället som Storbritannien och andra europeiska länder tillämpar för att få bukt med covid-19 inte är evidensbaserad. Det rätta är i stället att begränsa åtgärderna till skydd för gamla och sköra i riskgrupper.

Detta leder enligt Giesecek i sin tur som en bieffekt till att så kallad flockimmunitet uppnås. Han anser att den mer Sverige-liknande taktik baserad på frivillighet som Storbritannien tillämpade tidigare innan man  gjorde en 180 graders u-sväng var bättre.

Giesecke avfärdar också modellerna i en uppmärksammad Imperial College-avhandling om pandemisk smittspridning som på tok för pessimistiska. Han är kritisk till att en uppsats som inte ens officiellt har publicerats har fått ett sådant smittskyddspolitiskt genomslag.

Vidare menar Giesecke att den utplaning av kurvan som kan ses beror lika mycket på att de mest sårbara dör först som på att samhället har stängts ned. På sikt kommer resultatet att bli detsamma för alla länder.

Den svenske smittskyddsexperten upprepar också sin kontroversiella åsikt att Covid-19 bör betraktas som ”mild sjukdom” liknande en vanlig influensa. Han menar att det är att sjukdomen är ny som gjort människor rädda. Dödligheten för Covid-19 ligger enligt Giesecke på blygsamma 0,1 procent.

Cirka 17 minuter in i intervjun slår Giesecke fast att orsaken till att viruset fått så stor spridning på äldreboenden är att personalen på dessa idag i så stor utsträckning är nyanlända migranter med dåliga språkförutsättningar att ta till sig smittskyddsinformation.

Slutligen tror professorn att det när masstestning görs kommer att visa sig att minst halva befolkningen i såväl Storbritannien som Sverige redan har haft sjukdomen.

Intervjun kan ses i sin helhet nedan.