Svenskt bistånd används för att finansiera utbildning av unga miljöjournalister i ”Palestina”, men flera av dessa studenter visar sig ha kopplingar till extremism och antisemitism. Genom hatiska inlägg på sociala medier uppmanar de till våld och hyllar terrorattacker.

Svenska Naturvårdsverket och Sida har bidragit med betydande ekonomiskt stöd till utbildningen av vad som förespeglats vara miljöjournalister i ”Palestina” genom det palestinska myndigheten Environment Quality Authority (EQA). Naturvårdsverket har bidragit med över 5 miljoner kronor och Sida med 22 miljoner kronor. Projektet, som pågått mellan 2019 och 2022, sades syfta till att stärka det palestinska miljöhandlingsprogrammet genom att utveckla organisationsprestanda och miljöledningsförmåga.

En granskning utförd av Med Israel för Fred (MIFF) ger dock en annat bild och visar att flera av de 25 utvalda deltagarna i journalistutbildningen i stället har använt sina sociala medier för att sprida antisemitiskt hat, uppmana till våld och terror mot judar, samt stödja ett utplånande av staten Israel. Granskningen genomfördes med hjälp av den israeliska organisationen Regavim och av de 12 konton som säkert kunde kopplas till deltagarna fann MIFF att hälften delade sådana inlägg.

Exempel på vad journalisterna publicerat

Den nionde mars 2023 publicerar journaliststudenten Lamees Reihan, som ingått i det med mångmiljonbelopp i svenska skattepengar stödda projektet, en video som visar ett terrorattentat i Tel Aviv. I inlägget inkluderar Reihan texten ”Skräcken i deras hjärtan och svaret i våra ådror” och fortsätter med att skriva:

”Vi ber till Allah att han inte låter en enda gata i Palestina vara utan ett av deras förorenade lik”.

Lamees Reihan, Journaliststudent

Hon publicerar också en video från terrorskjutningen i Huwara där bröderna Yagel och Hillel Yaniv mördades och skriver:  

”Svaret kommer endast att vara mer våldsamt och som glödande kol kokar blodet och deras hjärtan brinner och deras kroppar blöder när de kränks.”

Lamees Reihan, journaliststudent

Den 30:e oktober 2022 lade Lamees Reihan upp en starkt antisemitisk karikatyr som visar Davidsstjärnan framställd som benknotor. Detta inlägg verkar vara en hyllning till en terrorattack som inträffade dagen innan, där en israelisk medborgare miste livet och ytterligare fyra personer skadades.

Den 11:e september 2021 lade Majdi Mosleh, som också ingått i det av Sverige finansierade projektet, ut en video där han framför en dikt som uppmanar till att ”skriva historia och uppnå ära genom kulor av hämnd”.

Den 22:a mars 2021, på årsdagen av Sheikh Ahmed Yassins bortgång 2004, publicerade Majdi Mosleh en minnesvideo till stöd för Hamas-ledaren. Hamas är en organisation som finns på EU:s lista över terrorgrupper och styr över delar av de palestinska territorierna med diktatur.

Tala Toman är ytterligare en med svenska skattepengar understödd ”miljöjournalist” som här sprider en uppmaning att attackera israeler med knivar och gör en jämförelse mellan palestinier och ukrainare.

LÄS ÄVEN: Väst har skänkt 1 700 miljarder till Ukraina

Svenskt engagemang i ”Palestina” sticker ut

Naturvårdsverket är aktiva inom miljöarbete i 13 länder, däribland Albanien, Kina, Sydafrika och Ryssland. Men det är endast i ”Palestina” som man har investerat i utbildning av unga miljöjournalister. Det finns inga liknande utbildningsprogram i de andra samarbetsländerna, vilket lett till den ännu obesvarade frågan varför just Västbanken och Gazaremsan prioriteras.

Sverigefinansierad palestinsk kontroll över media

En annan aspekt att beakta är att den palestinska diktaturmyndigheten har full kontroll över media som produceras på Västbanken och att terrororganisationen Hamas har motsvarande kontroll över media på Gazaremsan. Detta nämns dock inte av de svenska myndigheterna i samband med projektet.

Utbildningen, som varade i sammanlagt tre veckors heltidsstudier, skulle resultera i material relaterat till avfallshantering i ”Palestina”, exempelvis YouTube-klipp. Sverige hade dock ingen möjlighet att påverka urvalet av deltagare trots att pengarna kom från Naturvårdsverkets bistånd. Det spanska konsultföretaget Revolve i Barcelona anlitades för den digitala utbildningen för 1,2 miljoner kronor och samarbetade med det palestinska Media Development Center (MDC).

Utbildningen riskerar förstärka extremism

Ensidigheten i utbildningens material kan ha förstärkt extremism bland studenterna, som redan innan hade en negativ syn på Israel. Den palestinska myndigheten har haft civilt ansvar för miljön i område A och B sedan Osloavtalen på 1990-talet.

Men Sverige stöder en bild av att miljöproblemen i område A och B på Västbanken och Gazaremsan som inte berör den palestinska myndighetens brister. Istället läggs skulden på grannlandet Israel, trots att det är palestinierna som bränner elektronik och bildäck samt inte sköter rening av avloppsvatten.

Tre miljoner för en timmes material

Palestinierna bygger även illegala bosättningar i område C med stöd från Sverige och EU. Enligt Osloavtalen är det Israel som ska ansvara för all byggnation i detta område. Utan välplanerade sanitära förhållanden skapas stora miljöproblem, men återigen läggs skulden på Israel som en del i det pågående hybridkriget.

När det gäller resultatet av utbildningen har varje elev producerat en artikel eller video. EQA valde ut de som de ansåg fem bästa YouTube-klippen, vardera cirka fem minuter långa, att presenteras på Revolves hemsida. Om alla studenter lyckats producera lika mycket material, innebär det att Sverige betalat cirka 3 miljoner kronor per timmes YouTube-video om miljöproblem som Israel felaktigt beskylls för.

LÄS ÄVEN: SSU-profilen efter bråket med judiskt ungdomsförbund: ”Nazister”