AB Volvo, som förra året fick en miljard av svenska staten för att klara coronapandemin, ska i år dela ut 49 miljarder till sina aktieägare. Det föreslår bolagets styrelse, enligt ett pressmeddelande.

Tidigare i år beslutade Volvo om att dela ut 30 miljarder kronor till aktieägarna, något som beskrevs som ett rekord i aktieutdelning. Volvos VD Martin Lundstedt försvarade beslutet med att ingen utdelning gjordes under 2020.

Nu föreslår alltså styrelsen en extra utdelning på ytterligare 19 miljarder kronor. Anledningen är intäkterna från försäljningen av den japanska lastbilstillverkaren UD Trucks till japanska Isuzu.

– Styrelsen anser att Volvokoncernens förbättrade lönsamhet och förmåga att hantera lågkonjunkturer samt starka finansiella ställning möjliggör en utdelning av likviden från försäljningen av UD Trucks till aktieägarna, säger AB Volvos styrelseordförande Carl-Henric Svanberg i en kommentar.

En kallelse till en extra bolagsstämma kommer skickas ut inom kort.

Miljarder till Kina

Förra våren begärde – och beviljades – AB Volvo en miljard skattekronor i coronastöd för att kunna permittera anställda under pandemin. Beslutet att ge företaget bidrag, trots dess goda ekonomi, kritiserades då, och Volvo beslöt skjuta upp aktieutdelningen till ägarna.

2010 köpte kinesiska Geely Holding Volvo cars och sedan 2017 är de även en av AB Volvos största ägare. Med en kapitalandel på 8,2 procent kommer därför drygt fyra miljarder av aktieutdelningarna gå till de kinesiska ägarna.

Ungefär lika mycket pengar går till den andra storägaren, investmentbolaget Industrivärden, som den svenske finansmannen Fredrik Lundberg är storägare i.