Enligt en beräkning från arbetsgivarorganisationen Svenskt näringsliv kommer den årliga elanvändningen i Sverige att öka från dagens 126 till 200 terawattimmar år 2045. Ökningen på 60 procent motsvarar elva reaktorer med samma effekt som Ringhals 1.

En annan jämförelse av det ökade elbehovet är att det motsvarar den sammanslagna elproduktionen i Finland och Lettland.

– Får vi inte fram det klarar vi inte den klimatomställning som vi måste göra för att nå utsläppsmålen till 2045 och framåt, säger Svenskt näringslivs vd Jan-Olof Jacke till SVT.

Han efterlyser nu stora investeringar i både elproduktionen och elnätet.

Via det nystartade projektet Kraftsamling elförsörjning ska man analysera och studera vad som krävs för att elsystemet ska bli mer konkurrenskraftigt i framtiden.

I en kommentar säger energiminister Anders Ygeman (S) att han tror att Svenskt näringsliv gjort sitt bästa för att förutspå framtiden ”men det är väldigt svårt att förutspå framtiden”. Samtidigt medger han att de senaste 40 åren har pekat på ett betydligt större elbehov än det nuvarande.

I en liknande undersökning från 2014 visade resultatet på ett behov på omkring 140 terawattimmar – bara på några har prognosen alltså ökat med drygt 40 procent.

Elbrist
I somras skapade brödjätten Pågen i Skåne rubriker då företagets expansionsplaner hindrades på grund av elbrist. ”Strömbrist är något man hör talas om i u-länder”, sa Pågens vd Anders Carlsson Jerndal då.

LÄS MER: Brödjätte vill expandera – stoppas av elbrist: ”Strömbrist är något man hör talas om i u-länder”

Elbristen hotar också Sveriges tillväxt med kommuner som får tacka nej till investeringar. Enligt en rapport från konsultföretaget Pöyry beräknas elbristen kosta Sverige 80 miljarder kronor om året.

LÄS MER: Elbristen hotar stora nyinvesteringar – kostar Sverige 80 miljarder om året

I en debattartikel i Dagens Industri nyligen skrev Per Tryding, vice vd på Sydsvenska handelskammaren, att Skåne på sistone gått miste om investeringar i miljardklassen på grund av elbristen. Skälet till detta menar han är en rad politiska misslyckanden, bland annat nedläggningen av Barsebäck, som bör utgöra en varning för övriga Sverige.