Sverige är det nordiska land där klart flest utomeuropeiska invandrare finns. Här har också flest lågutbildade invandrare svårast att få jobb. Nu efterlyses reformer i rapporten Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets som beställts av Nordiska ministerrådet.

Sedan tidigare är det fastlagt att Sverige har den största skillnaden i sysselsättningsgraden mellan inrikes och utrikes födda i Europa. Professor emeritus i nationalekonomi, Lars Calmfors som är en av den nya forskningsrapportens huvudförfattare, är ändå förvånad.

– Jag har slagits av att omfattningen av integrationsproblemen för invandrare på arbetsmarknaden är betydligt större i Sverige än i de andra nordiska länderna. Det är en insikt som kanske inte alla har, att vårt problem är så mycket större, säger Lars Calmfors.

Sänkta minimilöner
De reformer man nu efterlyser är bland annat sänkta minimilöner, vilket Calmfors förordar.

– Det är ett hinder i Sverige att vi har höga minimilöner. Det gäller då detaljhandeln och hotell och restauranger där många lågkvalificerade kan få jobb.

– Jag tror att det skulle behövas också lägre minimilöner. Då bör man försöka göra det på ett sätt så att man inte sänker minimilöner generellt, utan man försöker att konstruera nya typer av lågkvalificerade jobb som helt enkelt kan betalas mindre, säger Calmfors.

På LO avvisar man sänkta minimilöner och vill istället satsa på utbildning då man befarar att det skulle kunna dra ned även andras löner. Samtidigt har man accepterat så kallade etableringsjobb för bland andra nyanlända migranter som ger skattefri ersättning till de som anställs via programmet.