Igår presenterades den nya PISA-mätningen som testar 15-åringars skolkunskaper i 79 länder världen över. De elever som inte talar det aktuella språket – i Sverige är detta svenska – räknas inte med på grund av PISA:s regler. Nu har det visat sig att Sverige är det land med flest 15-åringar som inte talar ”modersmålet”.

Anledningen till att PISA har dessa regler är att de bedömer att resultatet skulle bli missvisande om elever som inte alltid gått i exempelvis svensk skola ska representera landets kunskapsnivåer.

När man undersöker mätningen kan man se att Sverige plockat bort flest 15-åringar av alla länder i hela världen. 11,1 procent av Sveriges 15-åringar har exkluderats ur undersökningen. Detta innebär att de inte behärskar svenska språket. År 2016 låg den siffran på 5,7 procent.

Man kan utesluta att siffran över exkludering beror på funktionshinder då skolverket själva konstaterar att detta beror på invandringen.

”Detta beror framför allt på den stora invandringen under senare år, vilket medfört att en stor andel nyanlända elever exkluderats”, skriver Skolverket i rapporten.

Vidare skriver de: ”Detta på grund av de migrationsströmmar som den stora flyktingkrisen 2015 gav upphov till och som syns i statistiken över nyanlända i svensk skola”.

Med dessa 11,1 procent blir Sverige det land – av de 79 deltagarländerna – med flest 15-åringar som inte behärskar språket.