Det nya vaccinet använder en annan teknologi. En av anledningarna regeringen anger till köpet är att man vill ”sprida riskerna”.

Beställningen omfattar 2,2 miljoner doser från amerikanska Novavax och är ett så kallat proteinvaccin. Detta menar regeringen ska fungera som ett komplement till de mRNA-vaccin som är mest förekommande vid vaccinering mot covid-19. Proteinvaccin använder en annan teknologi än mRNA-vaccin och ”kan visa sig vara lämplig för vissa individer”.

Vidare skriver regeringen att köpet ligger i linje med den strategi Sverige har med en bred portfölj av vacciner och att syftet med att köpa in mer vaccin är att ”sprida riskerna samt ta höjd för olika scenarier vad gäller pandemins utveckling”.

Novavax vaccin ska ha en skyddseffekt på uppemot 89 procent. Innan leveransen kan genomföras, vilket väntas till 2022–2023, måste dock Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA ge sitt godkännande först.