Efter att ha blivit portade från flera europeiska länder börjar ännu fler internationella konsekvenser av Sverige coronastrategi att visa sig. Nu nedgraderas Sverige av den renommerade byrån Standard Ethics. Sverige har skapat ”onödiga risker för befolkningen i Sverige och Europa” med sin strategi, står det i beslutet om nedgraderingen.

Standard Ethics är en internationell organisation som graderar länder utifrån deras affärsetik och hållbarhet. Byrån undersöker om länderna lever upp till mål och riktlinjer uppsatta av EU, OECD och FN inom det område som kallas ESG – Environment, Social, Governance. Hur väl ett visst land presterar återspeglas i den position som landet får av Standard Ethics. Rankningen används sedan bland annat som underlag för investeringsbeslut av multinationella företag.

Den 21 maj har den London-baserade byrån meddelat att Sverige inte längre innehar den högsta rankningen EEE, utan kommer att nedgraderas ett steg. I beslutet görs gällande att nedgraderingen är en konsekvens av Sveriges hantering av coronaepidemin.

”Under den första fasen av Covid-19-pandemin har Sveriges folkhälsostrategi inte följt WHOs rekommendationer. Standard Ethics analytiker tror att detta skapade onödiga risker för den svenska och europeiska befolkningen. Den nuvarande politiken förefaller vara en del av en allmän strategi som inte är överensstämmande med Europeiska Unionens”, står det bland annat att läsa i beslutet.

Till dagens datum har drygt 4 tusen svenskar mist livet till följd av Covid-19 – vilket är exceptionellt högt i jämförelse med andra nordiska länder. I nuläget är det oklart vilka praktiska konsekvenser nedgraderingen kommer att ha för den svenska ekonomin och om omvärlden kommer att vidta nya åtgärder mot Sverige.