EU-länderna plus ytterligare sex andra länder medges undantag från de importtullar på stål- och aluminium som USA:s regering för en tid sedan beslöt införa.

Det meddelade Vita Huset tidigt på fredagen, bara timmar innan tullarna trädde i kraft. Formellt är beskedet att viktiga handelspartners till USA, däribland EU:s medlemsländer, inte i första skedet kommer att omfattas av de nya tullarna, utan medges ett tillfälligt undantag.

Andra länder som också får ett tillfälligt undantag är Argentina, Australien, Brasilien, Kanada, Mexiko och Sydkorea. USA avser att inleda samtal med de undantagna länderna för att se om det går att komma fram till andra lösningar för dessa än tullar och ändå tillgodose USA:s nationella säkerhetskrav på att ha inhemsk stålproduktion på önskvärd nivå.

Enskilda EU-länders regeringsledare, däribland Storbritanniens Theresa May, har förklarat sig nöjda med undantagsbeslutet. Samtidigt har EU-länderna i ett gemensamt uttalande beklagat att tullar överhuvudtaget införs. Det framgår inte huruvida det gjorts någon opinionsundersökning för att utröna om man har ett folkligt stöd för att uttrycka den hållningen i frågan.